Halvdelen af alle nybagte forældre føler sig ofte holdt uden for de aktiviteter, der foregår omkring deres nyfødte barn. Det handler ikke om hvor mange penge de tjener eller hvor de bor henne. Det handler om hvilket køn de har. Når barslen starter, er det traditionelt kvinderne der passer bleskift og barnevognskørsel, og mændene der vinkes af sted på arbejde.
Nu har 25 kommuner, ifølge Berlingske, forsøgt at opløse mødremonopolet ved at oprette forældregrupper i stedet for de halvinstitutionaliserede mødregrupper. Ifølge sundhedsplejerske og ph.d. i sundhedsvidenskab Else Guldager kan initiativet fremme, at de nybagte forældre får snakket med hinanden og dermed får forebygget mulige konflikter, der ellers let kunne opstå.
Læs hele artiklen på www.b.dk