På bare 10 år er der høvlet en fjerdedel af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Mænd tjener stadig 14,5 procent mere end kvinder i timen, men i 2007 var forskellen 19,5 procent. Faldet er så meget mere bemærkelsesværdigt, fordi det kommer efter en lang periode på flere årtier, hvor der ikke var nogen synderlig udvikling i lønforskellen, viser en ny rapport fra forksningscentret VIVE.

Det var den gode nyhed. Den dårlige nyhed er, at ubevidste bias og anden form for forskelsbehandling, som ligger bag en del af lønforskellen, tilsyneladende ikke har ændret sig. Faldet skyldes nemlig udelukkende nogle ændringer på arbejdsmarkedet, hvor kvinder i højere grad opnår positioner, som svarer til mændenes, og så at kvindernes forspring i uddannelsesniveau nu er så stort, at det æder ind på lønforskellen.

Til gengæld har den resterende lønforskel, som ikke kan forklares med flere mænd i lederstillinger, lavere lønniveau i den offentlige sektor og lignende, på omkring 7 procent stort set ikke ændret sig.

Bias slår igennem på lønsedlen

De syv procent, som også kaldes den uforklarlige lønforskel, stammer fx fra, at kvinder og mænd ikke får det samme ud af individuelle lønforhandlinger, eller at mænd oftere opfordres til at søge nye stillinger med højere løn til følge, som er nogle af de faktorer, som internationale undersøgelser har peget på. Altså alt det, hvor vores – ofte ubevidste – billeder og forestillinger om de to køn slår igennem, også på lønsedlen.

Det billede bakkes op af, at lønforskellen mellem mænd og kvinder er langt større i de højeste indkomstgrupper – hele 24 procent i den gruppe, der tjener mest, mens den hos de lavestlønnede kun er 4 procent.

Baggrunden for det er blandt andet, at jo højere op i indkomst, man kommer, jo større en del af lønnen er typisk fastsat ved individuelle forhandlinger, og ofte ikke ud fra objektive kriterier. Her slår en eventuel bias altså mere igennem. En anden faktor er, at der også inden for ledelse er en kønsopdeling, hvor områder med mange kvinder – HR, kommunikation og offentlig ledelse – er væsentligt lavere lønnet end de områder, der er domineret af mænd – økonomi, teknik og produktion og toplederstillingerne.