Viden og forskning

Der er ikke lavet ny forskning i Danmark som reaktion på #metoo i sig selv, men offentliggørelsen af den hidtil største forskningsrapport om seksuel chikane på arbejdspladserne ramte få uger efter #metoo tog fart, og eksemplerne fra rapporten har været hyppigt anvendt i debatten.

I rapporten ”Seksuel Chikane på arbejdspladsen” gennemgår Anette Borchorst og Lise Rolandsen Augstín alle tilgængelige afgørelser i sexchikanesager gennem flere årtier og klarlægger samtidig den skiftende politiske debat og initiativer på området.

Et år med #metoo

15. oktober er det et år siden #metoo-debatten begyndte at rulle.

Artiklen her er en del af KVINFOs status over betydningen af #metoo-debatten i Danmark. Læs de andre artikler her.

I Norden har både Norge og Island øget forskningsmidlerne til at forske i seksuel chikane og i Sverige, hvor der i forvejen er langt flere midler til kønsforskning, har man sat en kortlægning af den eksisterende viden på området i gang.

I Danmark har bevægelsen foreløbig ikke betydet nye forskningsmidler til området.

 

Reaktioner på uddannelsesinstitutioner

Seksuel chikane har været diskuteret i flere studiemiljøer i kølvandet på #metoo. I februar 2018 skrev 48 anonyme kvindelige studerende på tværs af universiteterne et åbent brev til deres rektorer med budskabet ”sexchikane er et nationalt problem”. De studerende appellede om, at der bliver sat ind imod krænkende opførsel fra medstuderende og ansatte på universiteterne og ville starte en debat om sexchikane som et generelt og tværgående problem på universiteterne.

Læs universiteternes undersøgelse

Universiteterne har siden artiklen her blev skrevet offentliggjort deres “Undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende på danske universiteter

Læs pressemeddelelsen eller gå direkte til selve rapporten.

Samtidigt meddelte Danske Universiteter i fællesskab med Danske Studerendes Fællesråd, at de ville iværksætte en undersøgelse med henblik på at afdække de studerendes oplevelser af seksuel chikane på universiteterne. Undersøgelsen forventes offentliggjort inden årets udgang.

Tidligere undersøgelser på universiteterne har vist at et sted mellem 1 og 3 procent af ansatte og studerende inden for det seneste år har været udsat for seksuel chikane. En undersøgelse blandt studentermedlemmer, som Magisterforeningen satte i gang som reaktion på debatten, viser dog væsentligt højere tal (se afsnittet om fagforeninger)

Flere enkeltinstitutioner har desuden taget forskellige initiativer:

 

Københavns Universitet

Indførte i september 2018 en nultolerance mod krænkende adfærd på Københavns Universitet.

 

Kunstakademier

Flere af kunstakedemierne har varslet et opgør med det de kalder ”tavshedskulturen” omkring chikane og overgreb. Både det Kongelige og det Fynske Kunstakademi arbejder på nye retningslinjer.

Det Kongelige Kunstakademi havde desuden lige før sommerferien en konkret sag.

 

Forfatterskolen

Har også indført retningslinjer.

Siden kom det frem at skolens tidligere rektor havde forladt den efter en chikanesag.

 

 

Foto: Jimmy Rehak