Det er næppe en hemmelighed, at mænd dominerer i offentligheden de fleste steder i verden. Også i den arabiske verden. Selv om kvinder de sidste 25 år har haft adgang til uddannelse og arbejde, er dette akkumulerede talent ikke synligt i hverken medierne eller på ledelsesplan. Selv om journalister, ledere og politikere kunne tænke sig at have adgang til højt kvalificerede kvinder, er information om dem vanskelig at få fat i. For at udfylde dette hul har The Institute of Women’s Studies in the Arab World i Libanon lanceret databasen Who Is She in Lebanon?, en database over højt kvalificerede kvinder i kunst, videnskab, business og organisationer.
Lina Abou Habib, højprofileret direktør for NGO’en Collective for Research and Training on Development-Action er med i databasen:
“Who Is She in Lebanon? vil gøre det nemmere at få fat i kvindelige eksperter, for når alt kommer til alt, er mænd mere synlige og profilerede end kvinder. Og fordi min organisation arbejder med kvinders rettigheder og ligestilling, er det kun naturligt at samarbejde omkring databasen med Instituttet.”
Who Is She in Lebanon? er skabt i samarbejde med KVINFO, Videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet i Danmark. Siden 1996 har KVINFO tilbudt en database med gratis adgang til biografisk information om kvindelige eksperter inden for en lang række områder. Den har vist sig at være et effektivt redskab til at højne kvinders synlighed i medier, ledelse, organisationer og statslige institutioner.

Jeg vil lette min tilgængelighed for journalister

Benja Stig Fagerland, direktør for den indflydelsesrige managementorganisation Talent Tuning, der arbejder for at få flere kvinder i ledelse, er én af over tusinde profiler i KVINFOs Ekspertdatabase:
“Jeg er i databasen for at synliggøre min egen kompetence og for at lette min tilgængelighed for journalister. Jeg vil også gerne øge min synlighed over for andre kvinder, så de kan drage nytte af mine kompetencer til styrelser og andre stillinger. Omvendt ønsker jeg også at have adgang til andre kompetente kvinder, som jeg kan anbefale i forskellige fora som foredragsholdere og i forhold til andre virksomheder og bestyrelser.”
Journalisten Stéphanie Surrugue fra den danske avis Politiken slår jævnligt op i KVINFOs database for at finde emner til ekspertudtalelser eller tjekke facts:
“Jeg bruger basen til at finde ud af, om der mon er en kvinde, som er ekspert på det område, jeg sidder og beskæftiger mig med. Jeg synes, det er vigtigt at få begge køn repræsenteret som kilder. I læsernes hverdag er både mænd og kvinder repræsenteret, og det er væsentligt, at avisen afspejler dette.”

Databaser i process 

Who Is She in Lebanon?  er stadig under opbygning og indeholder på nuværende tidspunkt ret velkendte kvinder i Libanon, ifølge Lina Abou Habib. 
“Hvis databasen skal have gennemslagskraft, er det vigtigt, at den kommer til at omfatte kvinder, der virkelig er usynlige. For kvinder er også meget forskellige, og ikke alle kvinder har de samme muligheder. I den nærmeste fremtid bør databasen tage kontakt til disse mindre synlige kvinder og åbne dette rum for dem”, mener Lina Abou Habib.
At skabe en database er en dynamisk proces, og siden KVINFOs database blev lanceret i 1996, er den løbende blevet udvidet og omfatter i dag kvinder inden for mange forskellige områder.

Ekspertdatabaser punkterer myten om mangel på kvalificerede kvinder

“Jeg er flere gange blevet ret overrasket over, hvor mange interessante og brugbare kilder, basen indeholder. Og hvor imødekommende kvinderne er, når man ringer dem op. Men faktisk bruger jeg basen mere for at finde baggrundsinformation end egentlige ekspertudtalelser”, siger Stéphanie Surrugue. “I øvrigt er øvelsen at tjekke i databasen i sig selv sund, for hvis jeg ikke kan finde præcis den person, jeg søger, kommer jeg i tanke om andre kvinder.”

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

I det lange løb mener Lina Abou Habib, at det er vigtigt for Who Is She in Lebanon? at inkludere kvinder med forskellig baggrund og med ekspertise inden for forskellige felter:
“Jeg tror, databasen skal sprænge grænser, hvis den virkelig skal have gennemslagskraft. Grundlæggende skal den være inkluderende: Jeg kunne godt tænke mig at se palæstinensiske kvinder, ledere af migrantkvinder og unge kvinder fra bøsse- og lesbiske bevægelser i databasen. Basen er helt ny, og den har en masse potentiale”, siger Lina Abou Habib.
Benja Stig Fagerland mener, at en database over kvindelige eksperter i et hvilket som helst land er et magtfuldt og stærkt redskab til at øge kvinders synlighed. Den er også med til at punktere myten om, at der en mangel på kvalificerede kvinder. “KVINFO’s Ekspertdatabase, og nu også Who Is She in Lebanon?, er synlige eksempler på, at der findes mange kompetente kvinder, der ønsker, at deres kompetencer udnyttes maksimalt.”