Der er stort set kun ståpladser tilbage i den store sal i Yale Club, da kronprinsesse Mary, som er protektor for Women Delivers konference i København næste år, åbner mødet her i New York i forlængelse af den årlige generalforsamling i FN.
”Kvinders rettigheder eksisterer ikke i et tomrum. De er en fundamental del af alle menneskerettigheder og en forudsætning for at nå FNs mål om en Verden med en bæredygtig udvikling”, siger kronprinsesse Mary til de interesserede lyttere, som en optakt til den kommende store internationale konference i Danmark.
Women Deliver forventer, at 5-7.000 deltagere ved den kommende konference netop kommer fra FN eller nogle af de mange store og små organisationer, der er tæt knyttet til FN, og netop derfor er arrangementet afholdt her i Yale Club, hvor mange allerede i forbindelse med den årlige general forsamling er samlet i New York.
”Der bliver også fuldt hus i København, hvis man ellers kan bedømme det efter klapsalvernes styrke efter kronprinsessen”, siger Women Delivers adm. direktør, Katja Iversen, glad til KVINFOs udsendte, da Kronprinsessen præsenterer næste års konference i København.

En bedre Verden

Kronprinsesse Mary har været i New York i flere dage i forbindelse med FNs årlige topmøde og generalforsamling, og hun har deltaget i mange møder om især pigers og kvinders rettigheder.
”Vi må stræbe efter, at alle piger kan få en uddannelse, og at alle kvinder selv kan bestemme, hvornår og med hvem de vil giftes, om og hvornår de vil have børn, ligesom alle kvinder bør kunne få et arbejde, eje jord og åbne en bankkonto”, siger kronprinsessen og understreger, at Women Deliver-konferencen i København er et effektivt middel til at nå netop de mål og dermed en bedre Verden ikke kun for piger og kvinder men for alle.

Kvinders rettigheder er vigtige for FN

Konference i København

Women Delivers konference i København den 16.-19. maj 2016 i København bliver den største konference om pigers og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel i mere end 10 år og en af de første store internationale konferencer i kølvandet på lanceringen af FN’s nye globale mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling.

Konferencen vil have fokus på, hvordan vi implementerer FN’s udviklingsmål, så de kommer piger og kvinder i hele verden til gode. Der vil være speciel fokus på løsninger og resultater inden for sundhed, inklusiv seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt koblingen med ligestilling, uddannelse og styrkelse af kvinders økonomiske position i samfundet.

Konferencen samler verdensledere, akademikere, aktivister, program-magere, beslutningstagere, journalister, repræsentanter fra civilsamfund og erhvervsliv, samt andre indflydelsesrige aktører fra hele verden.

Kvinders rettigheder er en vigtig del af FNs nye 2030-mål for opnå en bæredygtig samfundsudvikling, og det er nu, muligheden er der. Det understregede bl.a. vicegeneralsekretæren for UN Women, sydafrikaneren Phumzile Mlambo-Ngcuka i sit indlæg under mødet i Yale Club:
”Vi er den første generation, der kan gøre noget ved Verdens fattigdom, og vi er den første generation, der reelt kan ændre levevilkårene for Verdens fattigste kvinder – dermed vinder ikke kun kvinderne, men hele menneskeheden.”

Erkend kvinders problemer

Men hvordan får man så i praksis bugt med bl.a. omskæring af piger og børneægteskaber, og hvordan skal Verdens fattigste kvinder få tålelige levevilkår og adgang til god og sikker fødselshjælp?
Det er der ikke et entydigt svar på, men Nana Oye Lithur, der er minister for kvinder, børn og social sikkerhed i Ghana kommer med en del af svaret:
”Først og fremmest skal man erkende, at kvinder har særlige problemer. Men alene det faktum, at vi er her i dag, og det faktum at Women Deliver findes, er en erkendelse af, at kvinder har særlige behov”.
”Praksis og et langt liv i afrikansk politik har lært mig, at hvis vi skal opnå resultater, så skal vi have fat i budgetterne. Uden penge på finansloven, så sker der ikke noget. Derfor skal vi kvinder hele tiden troppe op i de relevante politiske udvalg og forsamlinger og fortælle, hvad problemerne er, og at det koster penge at løse dem”, sagde den ghanesiske minister.

Kvinder skal ikke sidde på bænken  

Den danske udenrigsminister Kristian Jensen er også deltager i siteeventet og her medbringer han en fodbold til mødet. Felterne på den farverige fodbold beskriver FNs i alt 17 delmål frem mod 2030 for at fremme en bæredygtig udvikling. Denne særlige FN-mål-fodbold har angiveligt den nøjagtige størrelse, der bruges til kvindefodbold, og det tager ministeren også i sin tale udgangspunkt i, mens han understreger:
”Vi kan ikke vinde kampen om at nå FNs mål, hvis halvdelen af holdet sidder på bænken”.