I hele verden er der kun otte lande, der slet ikke nævner ligestilling mellem kønnene i deres grundlov eller forfatning.
Et af dem er Danmark.
Ligestilling af kønnene er ikke skrevet ind i den danske grundlov nogen steder, og den udeladelse sætter os i samme kategori som blandt andet Saudi-Arabien, viser en analyse foretaget af World Policy Analysis Center, der ligger under universtitetet UCLA (University of California, Los Angeles) i USA.
Ifølge analysen indeholder alle andre landes forfatninger enten en generel bestemmelse om ligestilling eller en specifik garanti, hvor ligestilling imellem kønnene er nævnt eksplicit. Ud over Danmark og Saudi Arabien er det kun nogle små ø-stater i Stillehavet, det enevældige sultanat Brunei i Østasien og så Australien, der heller ikke har garanteret ligestilling ind i deres forfatninger. I enkelte lande kan religiøse love eller traditionelle skikke i nogle tilfælde dog tilsidesætte forfatningens garantier. 
At ligestillingen mellem kønnene ikke er nævnt i grundloven, betyder ikke, at den danske grundlov modarbejder kønnenes ligestilling. Det betyder blot, at grundloven ikke eksplicit garanterer ligestilling på tværs af køn. Det betyder heller ikke, Danmark ikke har love, der sikrer kønnennes ligestilling. Vi har bl.a. en ligestillingslov – den er bare ikke en del af grundloven og kan derfor ændres af et flertal i folketinget. Grundloven, som alle andre love skal indordne sig under, er på den anden side utrolig vanskelig at ændre, fordi det kræver to gange vedtagelse i folketinget, et folketingsvalg og en folkeafstemning. 
Danmark klarer sig da også godt i andre dele af analysen fra World Policy Analysis Cente, der ser på den øvrige lovgivning. Den nævner for eksempel at dansk lovgivning sikrer nybagte forældres ret til barselsorlov på tværs af køn, og det er internationalt i den bedre ende, selv om loven herhjemme ofte bliver kritiseret for kun at øremærke to uger af orloven til fædrene. De øvrige 32 uger, som fædrene har ret til, kan tages af enten faren eller moren. Analysen siger heller intet om den reelle ligestilling i verdens lande, men fokuserer kun på om rettighederne er skrevet ind i lovgivningen.  
Læs om analysen på World Policy Analysis Center eget site