Har demokratiet svigtet kvinderne?
Under denne overskrift, stiller Drude Dahlerup i sin nye bog ”Has Democracy failed Women?” (2017) spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan tale om demokrati, når kvinder fortsat, verden over, er underrepræsenteret i politiske beslutningsprocesser.
På baggrund af hendes egen og andres forskning i køn og politik og egne erfaringer som rådgiver for bl.a. FN, giver Drude Dahlerup bl.a. et overblik over udviklingen i kvinders politiske repræsentation globalt set og ibrugtagelsen af kønskvoteringsredskabet, som i dag benyttes i ca. halvdelen af verdens lande. I sin analyse placerer Dahlerup ansvaret for det demokratiske underskud hos de politiske partier og diskuterer, hvad en kønsbalance i politik vil kunne få af betydning for udviklingen af mere ligestillede samfund.

Lån bogen på KVINFOs bibliotek eller online her!