En uge efter fejringen af 100året for kvinders valgret blev 65 kvinder valgt ind i Folketinget. Det er fem færre end ved valget i 2011.
Dermed skriver Folketingsvalget 2015 historie, ved at være valget med den relativt største tilbagegang – set med ligestillings øjne.
Andelen af kvinder, der har fået plads i det danske Folketing efter valget i 2015, er 37,1 procent. Det betyder, at andelen af kvinder i Folketinget er faldet med 2 procentpoint siden valget i 2011 (39,1 %). Samtidig betyder det, at andelen af kvinder i Folketinget i dag er under det niveau, der var efter valget for 10 år siden (2005: 36,9 %).
KVINFO har kigget på valget i de 10 storkredse. Vestjyllands storkreds er den kreds, hvor færrest kvinder er valgt ind, da kvinder i denne storkreds kun udgør 23,5 % af de valgte.Og Nordsjælland er den storkreds, hvor flest kvinder opnåede valg. Her er 56,3 % af de valgte kvinder. Og Nordsjællands storkreds er den eneste kreds, hvor der er valgt flere kvinder end mænd. På Bornholm er kønsfordelingen 50/50. I alle andre storkredse er der valgt flere mænd end kvinder.
Nina Groes, direktør i KVINFO, siger om opgørelsen: “Valgresultatet viser, at ligestilling ikke kommer af sig selv. Partierne har en stor opgave, hvis Danmark fortsat ønsker at være i front på ligestillingen. Tilbagegangen er histrorisk og bør være en stor advarselslampe, der blinker. Det er trist, at vi den ene uge står og hylder ligestilling som en bærende dansk værdi og alt det gode, det medfører, for så bare en uge efter at kunne konstatere den laveste andel af kvinder siden 2005.”
Til gengæld er andelen af valgte kvinder på 37,1 % større end antallet af opstillede kvinder på 31,9 %, og det ser Nina Groes som et positivt tegn: “En forskel på 6 % kan man ikke ignorere. Det viser at danskerne ønsker ligestilling, og når vi har muligheden, vælger vi det. Det burde partierne tage med i deres evaluering af valgresultatet. Opstillingen af kandidater bør afspejle virkeligheden derude.”
Top 10 over kvinder, der fik flest stemmer

  • Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokratiet, 42.412
  • Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten, 40.425
  • Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, 26.583
  • Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, 24.486
  • Inger Støjberg, Venstre, 16.356
  • Astrid Krag, Socialdemokratiet, 14.898
  • Annette Lind, Socialdemokratiet, 12.703
  • Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiet, 12.071
  • Ellen Trane Nørby, Venstre, 12.012
  • Sophie Løhde, Venstre, 11.832

Med en fordeling på 37,1% rykker Danmark to pladser ned på den internationale liste ( fra 16 til 18) over kønsfordeling i folkevalgte parlamenter.

Læs mere: