Det er KVINFO’s vurdering, at forskellene mellem en voldtægtsbestemmelse baseret på henholdsvis frivillighed og samtykke er væsentlige og betydningsfulde. En lovgivning baseret på samtykke kan reelt sikre beskyttelse af den personlige frihed, den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesret og ligeværd og ligestilling mellem kønnene. Det er fundamentale rettigheder og værdier, som bør sikres for fremtiden.

Det skriver KVINFO’s direktør, Henriette Laursen, i KVINFO’s høringssvar til justitsministeriet.

I svaret står videre:

“KVINFO deler Straffelovrådets opfattelse af behovet for væsentlige ændringer i Straffelovens voldtægtsbestemmelse, så den i højere grad beskytter mod alle tilfælde af voldtægt og KVINFO har derfor også med stor interesse læst Straffelovrådets gennemarbejdede og grundige betænkning.

KVINFO anbefaler, at en ny bestemmelse om voldtægt baseres på samtykke, dvs. at det gøres strafbart at have samleje med en person, der ikke gennem ord eller handling giver udtryk for at samtykke i samlejet. Hvis den ene part er helt passiv, bør der være formodning imod, at parten samtykker. Det er endvidere KVINFO’s anbefaling, at tidspunktet for forsætsvurderingen bør være gerningstidspunktet og ikke det, der er gået forud.”

Download hele høringssvaret ved at bruge dette link.