”Kommission om individuelle rettigheder og lighed”, blev nedsat af præsident Essebsi sidste år, og nu er den altså kommet med en lang række forslag til lovændringer, der skal styrke og sikre borgernes rettigheder i Tunesiens unge demokrati og samtidig bringe tunesisk lov i overensstemmelse med både forfatningen og de internationale menneskerettigheder.

Rapporten er første skridt i at få ændret lovene, og forslagene skal danne grundlag for regeringens og parlamentets videre lovarbejde. Præsident Essebi har allerede gennem noget tid især haft arvelovgivningen på dagsordenen, hvor han ønsker en ligestilling mellem mænd og kvinder. I dag arver sønner mere end døtre.

Kommissionen har været ledet af Bochra Belhaj Hmida, der ud over at være jurist og parlamentsmedlem er en veteran i den tunesiske kvindebevægelse. Hun er også en god ven af KVINFOs samarbejdspartner LET (Ligue des Électrices Tunisiennes – de kvindelige tunesiske vælgeres liga), blandt andet fra det succesfulde lobbyarbejde for at få skrevet ligestilling ind som en grundværdi i landets forfatning efter revolutionen i 2011. Et arbejde som altså er en del af grundlaget for rettighedskommissionens anbefalinger.

Homoseksuelle på dagsordenen

I Tunesien har det ikke mindst vakt opsigt, at rapporten også foreslår at fjerne straffelovens paragraf 230, som kriminaliserer homoseksualitet. Før revolutionen var der slet ikke nogen LGBT-bevægelse i landet, og emnet er stadig meget tabuiseret.

Om KVINFOs arbejde i Tunesien

Tunesien er et af de fire fokuslande i KVINFOs ligestillingsprogram under Dansk Arabisk Partnerskabsprogram.

Programmet omfatter blandt andet (projektbeskrivelser på engelsk):

LGBT+ Rights in Tunisia – partnership with Mawjoudin and LGBT+ Denmark

Women actors of change – partnership on political participation with LET

”De foreslår direkte at fjerne paragraf 230. Det er første gang det bliver diskuteret i et officielt dokument. Det er faktisk stort for os,” siger Abir Bechwell, som er projektleder i det partnerskabsprojekt, som LGBT Danmark har med den tunesiske organisation Mawjoudin under KVINFOs ligestillingsprogram i Mellemøsten og Nordafrika.

Hun fortæller at der hver måned bliver rejst flere sigtelser efter paragraf 230, men heldigvis har LGBT-bevægelsen efterhånden fundet ud af, hvordan de skal argumentere sagerne, så de fleste bliver frikendt. Alligevel er sagerne en voldsom belastning for den enkelte, som måske ikke har fortalt familie eller arbejde, at de er homoseksuelle.

Men forslaget har fået en hård medfart i flere medier.

”Det har været ret chokerende. Der har været et voldsomt bagslag. Og Bochra har fået dødstrusler på grund af forslagene på LGBT-området,” siger Abir Bechwell, der oprindelig selv er tuneser.

Formentlig i erkendelse af, at det kan blive svært at få parlamentet til at ophæve forbuddet, så foreslår rapporten da også en alternativ løsning, som blot nedsætter straffen fra voldsomme tre års fængsel til en bøde på 500 dinarer (ca. 1300 danske kroner).

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Det alternative forslag har udløst skuffelse hos LGBT-organisationerne, men selv om det ser ud som, det kan bliver svært at få en total afkriminalisering igennem foreløbig, så er Abir Bechwell alligevel forsigtig optimist.

”Rapporten giver et godt grundlag for den kommende debat i parlamentet. Men det bliver en lang vej,” siger hun.

 

Billede fra Mawjoudin-kampagne for at få afskaffet paragraf 230.