Hvad sker der, når kvinder bevæger sig ind på traditionelle mandefag med høj løn? Udlignes lønforskellen så? Det er et godt spørgsmål. Svaret er: Tja, både-og.

Jura er et af de fag, der i dag har flere kvindelige studerende end mandlige. Der uddannes altså flere kvindelige jurister end mandlige, men de mandlige jurister tjener stadig 9,3 millioner mere i livsløn end deres kvindelige kolleger. En del af denne forskel skal ses som resultat af, at flere færdiguddannede kvindelige jurister vælger at arbejde i det offentlige, mens mændene søger mod den private sektor som for eksempel advokater, hvor lønnen ligger højere.

Medicinstudiet har fulgt samme udvikling som jura. I dag er over 70 % af de studerende på medicinstudiet kvinder. Også her har store lønforskelle hjemsøgt branchen for de færdiguddannede, men der er godt ny at spore. I 2020 var 45 % af overlægerne kvinder; en fordobling i løbet af de sidste ti år. Lønforskellen mellem kvindelige og mandlige overlæger er under en procent.

Hvad er et stykke arbejde værd?

I Ligelønsloven står der, at man skal betales lige løn for arbejde ’af samme værdi’. Men hvordan måler man arbejdets værdi? Det Nationale Ligelønsnetværk udarbejdede i 2012 fem forslag til at fremme ligestillingen på det danske arbejdsmarked.

Et centralt forslag var at kaste et nyt syn på værdiansættelsen af arbejdsfunktioner på tværs af brancher. Det kunne igangsætte et opgør med tjenestemandsreformen fr 1969, hvor de kvindedominerede faggrupper blev lønsat lavere end andre, hvilket stadig mærkes i dag.

I Danmark (modsat for eksempel Sverige) er ’ansvar for mennesker’ ikke en del af Lønkommissionens model for sammenligning af arbejdsområder. Det er til gengæld spørgsmålet om ’særlig fysisk belastning’ og ’risikofyldt arbejde’.

Det er typisk i de traditionelle kvindefag som for eksempel sygeplejerske, SOSU-assistent og pædagog, at ansvaret for mennesker udgør en stor del af arbejdskompetencen. Det betyder, at en af de vigtigste kompetencer for dette fagområde ikke tæller med i lønberegningen. Det er med til at værdisætte de traditionelle kvindefag lavere end de traditionelle mandefag.

Læs mere i Køn, værdi og ligeløn – idékatalog til lovforbedringer, Det Nationale Ligelønsnetværk, 2012 eller læs mere om værdisætning af arbejde i vores KLOG PÅ KØN om Ligeløn.