Hvordan forholder partiet sig til øremærket barsel til mænd?

A – Socialdemokraterne:
Socialdemokraterne vil reservere 12 uger af den fælles orlov til mænd. I dag har familier ikke reelt et frit valg, når det gælder afholdelse af barsel, bl.a. fordi mænd har sværere ved at opnå retten til barsel af deres arbejdsgivere. Derfor betyder den nuværende barselsordning, at fædrene gennemsnitligt får 26 dages barsel, mens mødrene afholder 277 dage. Det skader ikke alene kvindernes situation på arbejdsmarkedet, men er også et udtryk for mænds manglende rettigheder til barsel. Vi vil derfor lovsikre fædrenes ret til barsel.
B – Radikale Venstre:
Radikale Venstre ønsker i lighed med S og SF at sikre mænds rettigheder ved at en del af barslen øremærkes til fædre.

C – De Konservative:
Det Konservative Folkeparti håber, der er flere fædre, der vil tage barselsorlov. Vi er glade for, at se, at der er en positiv udvikling i gang, og flere mænd tager barsel. Vi mener dog ikke, det er hensigtsmæssigt at øremærke barsel til fædrene. Det skal være op til den enkelte familie at planlægge orloven, som det passer dem. Vi mener, det er op til politikere at øge fleksibiliteten for familierne ikke at indføre love og krav.

F – Socialistisk Folkeparti:
SF vil øremærke 12 ugers barselsorlov til faren, som også Sverige, Norge og Island har særdeles gode erfaringer med. I dag risikerer fædre fyring, hvis de fremsætter ønske om at holde barselsorlov.

I – Liberal Alliance

K – Kristen Demokraterne:
Smuk tanke, men det må være op til familien selv, da den fx kan komme i alvorlig nød ved at manden tvinges fra sin indtægt.

O – Dansk Folkeparti:
Dansk Folkeparti er modstander af at tvinge mænd på barsel. Ofte er det stadig manden, der oppebærer den største indtægt, som det er sværest at undvære, og set i dette lys vil øremærket barsel til mænd også være en stor samfundsmæssig omkostning. Dansk Folkeparti er tilfreds med den nugældende barselslovgivning, der giver stor fleksibilitet til børnefamilierne om selv at beslutte, hvilken forælder der skal på barsel hvornår. Dansk Folkeparti hylder frivillighedens princip og vil ikke på nogen måde fratage kvinden en del af barselsorloven ved lovgivningsmæssigt at overføre et antal uger til manden. Det er op til den enkelte familie selv at tilrettelægge og afgøre, uden indblanding fra staten, hvem der skal holde barselsorloven.

V – Venstre

Ø – Enhedslisten:
Vi er helt klart for øremærket barsel til mænd. Øremærket barsel til mænd er helt afgørende for en ligestilling mellem kønnene. For mændene, så de i højere grad kan blive en del af deres børns allerførste tid, og for kvinderne, så de opnår samme muligheder -, løn og for at optjene pension som mændene. Derudover er det da helt rimeligt, at børnene fra starten oplever, at begge forældre (hvis der altså er to) kan være den primære omsorgsperson. Er man enlig forældre skal man naturligvis have ret til hele perioden.