Eksemplerne her i videnspakken peger alle kun én vej: ligestilling kommer ikke af sig selv, og uden en målrettet indsats kommer kønsopdelingen på arbejdsmarkedet og uddannelserne ikke til at rykke sig.

Der er dog kun gode grunde til at rokke ved det kønsopdelte fundament. Diversitet på arbejdsmarkedet giver en bredere base for rekruttering, øger talentmassen på de enkelte fagområder og forbedrer ligestillingen.

Her kan man bruge følgende redskaber:

  • Arbejde med kønskritisk pædagogik allerede fra småbørnsalderen.
  • Alle børn og unge skal fra folkeskolen mødes af mangfoldige læringsmiljøer, hvor de lærer at trives uanset køn.
  • Målrettet arbejde for at nedbryde stereotype forestillinger om hvem, der kan blive hvad; dette kan blandt andet ske i Studievejledningen.
  • Arbejde for mere øremærket barsel, så fædre tager en større andel af barslen.
  • Omtænke værdiansættelsen af arbejde, så kompetencer i kvindefag honoreres
  • Helhedstænke ligestillingsområdet

Helhedstankegang giver ligestilling

Nestlé Danmark er tæt på at have opnået fuldstændig ligestilling på leder- og mellemlederniveau. Det har virksomheden opnået ved ikke at sætte ligestilling som et mål i sig selv. I stedet har Nestlé arbejdet på at skabe en mangfoldighedskultur på arbejdspladsen, der rummer alle uanset køn, etnicitet eller livssituation. Diversitet topper f.eks. erfaring i ansættelsessituationer. Det har styrket virksomheden og givet gode resultater på bundlinjen. Læs mere her.

Hvad kan vi gøre endnu bedre?

En samtænkning af ulighedsskabende faktorer ud over køn – såsom etnicitet, race, non-binær kønsidentitet, transkønnethed, funktionsduelighed og socioøkonomisk baggrund – vil give et mere nuanceret billede af, hvilke faktorer der skaber ulighed på arbejdsmarkedet.