Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til den internationale ligestillingsdagsorden?

A – Socialdemokraterne:
Socialdemokraterne ønsker, at Danmark skal ligge i den internationale superliga, når det gælder ligestilling. Efter 10 år med et totalt fravær af ambitioner på området har Danmark mistet den førerposition, vi engang havde. I stedet har EU op til flere gange måtte påtale, at Danmark syltede implementeringen af ligebehandlingsdirektivet, og mens resten af Norden er i gang med diverse ligestillingstiltag for at få flere kvinder i lederstillinger, bekæmpe menneskehandel og sikre mænds ret til barsel, står Danmark passivt tilbage.
B – Radikale Venstre:
DK kan gøre det langt bedre, både i forhold til ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked, kvinder i ledelse, mænd og drenges rettigheder og muligheder. Radikale Venstre vil opprioritere ligestillingsindsatsen, ligesom DK skal være en langt mere aktiv spiller i EU, når det gælder ligestilling.

C – De Konservative:
Vi konservative mener, det er vigtigt at ligestilling bliver en naturlig del af alle samfund i verden. Ligestilling er ikke kun et mål i sig selv. Ligestilling er også et middel til at nå alle øvrige udviklingsmål. Kvinder er nemlig nøglen til udvikling. Det er kvindernes uudnyttede potentiale, der skal skabe bæredygtig udvikling. Derfor er vi konservative glade for, at 2015-målene også indeholder ligestilling, selvom målene ikke er blevet så ambitiøse, som vi gerne så, de var.

F – Socialistisk Folkeparti:
SF ser meget gerne, at Danmark kommer tilbage i front som ligestillingspolitisk dynamo i EU. Det er derfor også problematisk, at Danmarks forbehold på retsområdet pt. forhindrer os i forhold til en forstærket indsats mod prostitution og kvindehandel.

I – Liberal Alliance

K – Kristen Demokraterne:
Ved udtrykkeligt at forankre dansk lovgivning i internationale aftaler.

O – Dansk Folkeparti:
Danmark har en stor international opgave på ligestillingsområdet, idet kvinder i mange kulturer er undertrykte. Her skal Danmark indgå i en sammenhæng, hvor vi oplyser om og arbejder for ligestilling.

V – Venstre

Ø – Enhedslisten:
De sidste mange år har det manglende fokus på ligestilling haft store konsekvenser for den måde man i udlandet kigger på Danmark. Igen og igen har vi fået påtaler fra FN og EU for bl.a. ikke at overholde CEDAW-konventionen (den internationale kvindekonvention). Det er simpelthen for pinligt, og Enhedslisten vil holde en ny regering fast på, at denne konvention som MINIMUM skal overholdes.