Jørgen Poulsen

Det siger statistikkerne om uligeløn og indkomst:

Historisk har der været uligeløn mellem mænd og kvinder, siden kvinder kom på arbejdsmarkedet. Trods en ligelønslov fra 1976, der skal sikre lige løn mellem mænd og kvinder for arbejde af samme karakter og samme værdi, årtiers politisk fokus og en indsats fra de faglige organisationer går det kun langsomt med at mindske løngabet mellem de to køn. Der er dog i de senere år sket en positiv udvikling, idet afstanden er skrumpet 2 procentpoint, så den ifølge Danmarks Statistik er reduceret til ca. 13 % i 2016.

Danmarks Statistik

Alle data i artiklerne stammer fra Danmarks Statistik. Du kan finde flere tal om køn og ligestilling på Danmarks Statistiks ligestillingswebsite, som samler en lang række statistikker, der vedrører ligestilling.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder er mindst i starten af arbejdslivet. For aldersgruppen fra 20 til 29 år var forskellen i 2016 opgjort til 7,4 %. Men det skal bemærkes, at der er sket en uforklaret stigning i løngabet fra 2015, hvor løngabet blot var 6,6 %. I 2010 var løngabet for denne aldersgruppe 9,3 %, så der er stadig tale om en reduktions af løngabet i perioden 2010 til i dag.

I 30-årsalderen har de fleste gang i job og karriere, og her vokser et pars samlede økonomi. Men det er også på dette tidspunkt i livet, at mænd lønmæssigt spurter fra kvinderne. I 2015 er løngabet for denne gruppe 10,6 %. Dermed er der en forskel på mere end 3 procentpoints i forhold til aldersgruppen 20-29 år.

Mange årsager

Der er mange årsager til uligeløn. Først og fremmest er der et historisk efterslæb. Andre forklaringer er, at kvinder typisk arbejder inden for det offentlige, mens mænd arbejder på det private arbejdsmarked, hvor lønniveauet generelt er højere end i det offentlige. I runde tal arbejder 1/3 af danskerne i den offentlige sektor. Her er 7 ud 10 ansatte kvinder. 2/3 arbejder i den private sektor. Her udgør kvinder kun 4 ud af 10 ansatte.

Tal og Fakta – Mænds og kvinders Liv

Denne oversigt med statistik er en del af artikelserien “Tal og Fakta – Mænds og Kvinders Liv”.
– Læs intro-artiklen til artikelserien
– Læs ”Min egen lykkes smed” om de unge voksne
– Læs ”Med tid til børn” om børnefamilien
– Læs ”Seniorliv på kajkanten” om livet efter pension

Forskningsresultater fra Rockwool Fondens Forskningsenhed har i foråret 2017 dokumenteret, at øget barsels- og forældreorlov til far mindsker løngabet mellem mænd og kvinder, og at det samtidig øger familiens samlede indkomst.

Et interessant aspekt ved uligelønnen er, at løngabet er langt mindre mellem mænd og kvinder, der arbejder på deltid, end blandt mænd og kvinder, der arbejder på fuld tid.

Siden 2010 er der sket et fald i andelen af par, hvor det er kvinden der tjener mest. Fra 1987 og frem til 2010 havde der ellers været en næsten konstant stigning i andelen af kvinder i parforhold, hvor kvinden tjente mest.

Få mere at vide i artiklen: Uligeløn – en langtidsholdbar arv – LINK https://kvinfo.dk/2015/uligeloen-en-langtidsholdbar-arv

KVINDER OG MÆND FÅR IKKE LIGE LØN FOR ARBEJDE AF SAMME ART ELLER SAMME VÆRDI

Figur 1

Tabel 1

2010201120122013201420152016
15,315,214,714,313,813,313,2

 

Figur 1 og tabel 1: Lønforskellen mellem mænd og kvinder var i 2016 på 13,2 %, når man gør forskellen op samlet for alle aldersgrupper. Løngabet er indsnævret støt med omkring ½ procentpoint pr år siden 2010, hvor det lå på 15.3 %. Faldet er dog bremset op fra 2015 til 2016, hvor løngabet kun er reduceret marginalt.  For en oversigt over løngabet opgjort på aldersgrupper se figur 2 og tabel 2.

Løngab opdelt på aldersgrupper

Figur 2

Tabel 2

201020152016samlet fald 2010-2016
løngab % 20-29 år9,36,67,41,9
løngab % 30-39 år14,410,910,63,8
løngab % 40-49 år17,315,915,61,4
løngab % 50-59 år16,315,815,90,4
løngab % 60+ år15,813,212,53,3

Figur 2 og tabel 2: Grunden til uligelønnen mellem mænd og kvinder lægges tidligt i karrieren, men grafen og tabellen viser samtidig, at det er blandt de to yngste og det ældste årti, at lønspændet er reduceret mest fra 2010-2016.

Den periode i arbejdslivet, hvor løngabet mellem kvinder og mænd er mindst, finder vi i 20’erne. Dvs. lige når man har afsluttet sin uddannelse og er kommet i job. I perioden fra 2010 til 2016 er afstanden som i de øvrige aldersgrupper indsnævret. Aktuelt fra 9,4 % i 2010 til 7,4 i 2016 – den var dog helt nede på 6,6 % i 2015, så der er tale om en uforklaret vækst i løngabet blandt de unge fra 2015 til 2016.

Løngabet er højest i aldersgrupperne 40-49 år og 50-59 år, hvor den i 2016 lå på næsten 16 %. Det er samtidig i de to aldersgrupper, at løngabet er reduceret mindst i de seneste 6 år. Det viser, at uligelønnen etableres tidligt i karrieren og at kvinder bærer løngabet med sig resten af deres arbejdsliv.

Set i forhold til aldersgrupperne 40-49 år & 50-59 år er løngabet for kvinder i aldersgruppen over 60 år mindre. Løngabet er også reduceret mere siden 2010 i forhold til aldersgrupperne 40-49 år & 50-59 år.

Løngab mellem mænd og kvinder efter arbejdsfunktion

Tabel 3

20102015
Ledelsesarbejde22,621,6
Naturvidenskab + ingeniørvidenskab12,411,6
Tandlægearbejde16,516,9
Pædagogisk arbejde1,91,4
Salgsarbejde16,416,2

 

Tabel 3: Løngabet varierer meget fra fag til fag men data viser, at den falder indenfor alle beskæftigelsesområder. Af de udvalgte fag er løngabet højst inden for ledelse, hvor kvinder generelt er i undertal, og lavest inden for et traditionelt kvindefag som pædagogik. Udvalget er et tværsnit af forskellige arbejdsfunktioner. Du kan selv tjekke løngabet inden for andre arbejdsfunktioner via linket ovenfor.

Løngabet mellem mænd og kvinder er markant laver blandt deltidsansatte

Figur 3

Tabel 4

heltiddeltid
løngab % 25.29 år5,62,6
løngab % 35-39 år12,31,4
løngab % 45-49 år15,72,9
løngab % 55-59 år14,62,6

Figur 3 og tabel 4: Løngabet mellem kvinder og mænd på deltid er markant lavere end for fuldtidsansatte. Hvor løngabet for deltidsansatte svingede omkring 2 % i 2015, var spændet for fuldtidsansatte væsentlig højere, ligesom det svingede meget fra de yngste til ældste aldersgrupper. Samlet set er langt flere kvinder end mænd på deltid.

Indkomst i parforhold, hvor kvinden tjener mest

Figur 4

 

Tabel 5

199020002010201120122013201420152016
20-6421,724,531,931,231,531,531,330,930,6
20-2922,522,829,72929,430,130,530,430,1
30-4420,721,627,526,626,926,926,826,526,2
45-5921,425,933,432,432,532,231,731,230,8
60-64*2633,241,642,543,243,643,343,142,8

Figur 4 og tabel 5: Fra 1987 og frem til 2010 har der været en næsten konstant stigning i andelen af kvinder i parforhold, hvor kvinden tjente mest. Det mønster er brudt efter 2010 i alle aldersgrupper.

*Note: At flere kvinder i aldersgruppen 60-64 år er breadwinners, skyldes, at manden, der typisk er et par år ældre end kvinden, ofte vil være gået på pension.

Find flere statistikker i Danmarks Statistiks databank.