En fredag eftermiddag kort før jul offentliggjorde Erhvervsministeriet sin længe ventede “evaluering af lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn”, uden så meget som en ledsagende pressemeddelelse.

Det er den lov, der siden 2013 har forpligtet virksomheder af en vis størrelse til at opstille mål for kønsbalancen i deres bestyrelser og politikker for, hvordan en bedre balance opnås i både bestyrelser og ledelse.

Evalueringen viser, at loven ikke har gjort ret stor forskel. ”Samlet set er der for perioden, efter loven trådte i kraft, en svag tendens til en øget årlig vækst i andelen af kvinder i bestyrelserne i de største danske virksomheder. Det må dog også konkluderes, at lovkravets effekt indtil videre er noget begrænset,” lyder det i konklusionen.

I rå tal steg andelen af kvinder i virksomhedsbestyrelserne med 0,5 procentpoint årligt før loven og 0,7 procentpoint efter – altså en meget lille øgning som man kan se af grafikken fra Institut for Menneskerettigheder herover. Oven i købet er udviklingen i undersøgelsens sidste år gået helt i stå, hvor der ligefrem har været et lille fald i andelen af kvinder i landets virksomhedsbestyrelser.

Den konklusion – og den lavmælte lancering af evalueringen – fik KVINFO til at skrive til erhvervsminister Brian Mikkelsen og ligestillingsminister Karen Ellemann og opfordre til en revidering af loven.

”Der er brug for en åben dialog om, hvordan vi når målet om en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen af de store danske virksomheder. En fremtidig lov bør være mere ambitiøs og forpligtende end den nuværende og følges op mere konsekvent end hidtil,” skriver KVINFOs direktør Henriette Laursen henvendelsen.

Men den handske har erhvervsministeren ikke tænkt sig at tage op. ”Samlet set er det dog min vurdering, at det er for tidligt at konkludere noget endeligt om reglernes effekt,” skriver Brian Mikkelsen i sit svar til KVINFO. Evalueringen efter fem år var ellers en del af aftalen om loven, da den i sin tid blev vedtaget.

Ministeren skriver dog også, at han gerne så, at udviklingen gik stærkere, og at mange virksomheder mangler viden om, hvordan man arbejder med området i praksis. Så selv om han afviser, at der er behov for at revidere loven ”vil regeringen se på, om der skal sættes initiativer i gang, der kan være med til at understøtte virksomhedernes arbejde med at få flere kvinder ind i ledelsen.” slutter han sit svar.