Jordans virksomheder har svært ved at rekruttere kvinder – og de har svært ved at holde på de kvindelige ansatte, som de har.
Derfor var en gruppe på 12 ledere fra Human Ressource-afdelingerne i nogle af landets største virksomheder i sidste uge på workshop i det, som hedder inclusion nudging.
Workshoppen blev afviklet af Tinna C. Nielsen, der har stiftet non-profit konsulentbureaet Move the Elephant for Inclusiveness. Den er en del af et længere forløb for virksomhederne, som jordanske Business Development Center har i samarbejde med KVINFO, og kom i stand efter ønske fra deltagerne, efter de havde mødt Tinna C. Nielsen på deres studietur til Danmark i maj.
Inclusion nudging er en række teknikker, som især bruges til at pege på og komme uden om alle de ubevidste mønstre og vaner, som gør, at kompetente kvinder bliver fravalgt til job, de er kvalificerede til, og som blandt andet gør, at kvinderne ofte stopper deres karriere igen, når de får børn, fordi virksomhederne ikke formår at tilbyde arbejdsrammer, der er fleksible nok til at kunne rumme et rimeligt balanceret arbejds- og familieliv.
Deltagerne blev præsenteret for forskellige adfærds-drivkræfter, der kan bruges til at skabe organisatoriske kulturelle adfærdsændringer og forandre de systematiske ubevidste fordomme og eksklusionsmekanismer i virksomhederne, der forhindrer dem i at skabe grobund og bæredygtige rammer for diversitet.
HR-lederne diskuterede blandt andet, om stillingsopslag har en formulering, der opfordrer til diversitet eller det modsatte, ansættelsespaneler med udelukkende mænd, hvor de ofte vil ansætte en der ligner dem selv, og basale behov, som adgang til børnepasning, der skal være i orden for at kunne fastholde kvinderne. Også hvordan man imødegår en række barrierer i det jordanske familiemønster blev diskuteret, hvor nogle af virksomhederne for eksempel havde været udsat for, at unge kvinders forældre havde blokeret en ansættelse, fordi jobbet ikke blev anset som respektabelt eller sikkert nok, hvis det for eksempel var natarbejde.
Den store case i workshoppen bestod i at kortlægge alle de udfordringer og ubevidste fordomme, der er på spil, når kvinder søger stilling i virksomheder i den jordanske kontekst, hvorefter deltagerne udvalgte en uønsket adfærd eller mekanisme og forsøgte at lave en inclusion nudge, der i stedet skaber den ønskede adfærd.
Deltagerne i workshoppen kommer fra en række af Jordans største virksomheder inden for blandt andet medicinalindustrien, telekommunikation og hotelbranchen, og det er alle virksomheder, som har indset, at de jordanske kvinders manglende deltagelse på arbejdsmarkedet betyder et kæmpe ressourcetab for den enkelte virksomhed og for det samlede samfund.
Jordan ligger på 134. pladsen ud af 142 lande i The Global Gender Gap Index (2014) der laves af World Economic Forum.
Læs et interview med flere af de deltagende HR-ledere fra KVINFO’s webmagasin.