Børneægteskaber, politisk vold, fastlåste kønsnormer og retsrabat for voldtægt.

KVINFOs internationale arbejde fokuserer på ligestilling og de forandringer, som er nødvendige for, at alle borgere kan deltage i deres samfund og demokratier og leve uden at blive udsat for kønsbaseret vold. Arbejdet foregår internationalt, regionalt og i fire lande i Mellemøsten og Nordafrika: Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.

I Marokko går arbejdet blandt andet ud på at bekæmpe de børneægteskaber, som trods lovgivning og mange års indsats stadig er hyppige, og som både er udtryk for ødelæggende traditioner og for fattigdom. I Egypten arbejder vi blandt andet sammen med kvindelige tech-eksperter om at gøre både branchen og online tilstedeværelse mere kønsbalanceret og positiv for alle at være en del af.

Samtidig er KVINFOs samarbejdspartnere dybt involveret i arbejdet med lovreformer i deres lande. I Tunesien bliver der skubbet på for en ny lov, som give alle lige ret til arv og således retter op på den nuværende skævhed i lovgivingen, som giver mænd ret til at arve dobbelt så meget som  kvinder. Og i Jordan arbejdes der for at ændre familielovgivningen, som diskriminerer kvinder på områder som ægteskab, skilsmisse og forældremyndighed. Både Marokko, Tunesien og Jordan har siden 2014 afskaffet de love, som gav voldtægtsudøvere rabat for overgrebet, hvis de giftede sig med deres ofre, de såkaldte marry your rapist-love.

Også mere uhåndgribelige elementer af ligestilling er en central del af KVINFOs internationale arbejde. For eksempel bliver der arbejdet med begrebet ‘maskulinitet’ og hvordan det kan skade alle køns og alle aldersgruppers muligheder for at udleve deres ambitioner og deltage i samfundet på lige fod.

Læs KVINFOs nye udgivelse om vores internationale arbejde ved at følge dette link.