Et løsningsfix for at få flere kvindelige ledere ind i virksomhederne kan man ikke hente i hverken CV ellerprotocols lederartikler. Det kunne der ellers være brug for. Udgangspunktet i Danmark er nemlig, at de kvindelige topchefer i 2007 udgjorde i alt 389 kvinder – alt i alt! Med det meget lille antal kvinder er der også en meget lille målgruppe. Imidlertid henvender magasinerne sig også til hele underskoven af kvinder, der interesserer sig for karriereudvikling og overvejer at blive leder – og her skulle der jo være flere læsere. For som den seneste DJØF-rapport Vi kan ikke bare vente (oktober 2008) dokumenterer, så vil kvinder rent faktisk gerne være ledere.

Ikke bare et magasin

Den etablerede ugebladskoncern Aller udgiver CV. Magasinet bruger et kendt dameblads-layout, og indholdsmæssigt har CV også indarbejdet livsstilsspørgsmål med artikler om mad, tøj, sko og smykker. Protocol har derimod et mere simpelt layout, men magasinet bliver heller ikke udgivet af et bladhus, men en konsulentorganisation. Det afspejler deres artikler også, for nok har protocol annoncer og livsstilsartikler om at se godt ud på jobbet og holde sig sund, men magasinet skriver primært om ledelsesredskaber, som man kender fra managementlitteraturen.

Begge magasiner har programerklæringer om at give kvinder større indflydelse i det private og offentlige erhvervsliv. CVhenvender sig til alle kvinder, der har ambitioner og lyst til at bevæge sig karrieremæssigt både horisontalt og vertikalt. Protocolderimod er stilet til kvinder i topledelse eller på vej til tops og er på den måde eksklusivt – antallet af kvinder taget i betragtning.

Magasinerne præsenterer interviews og artikler med nøglepersoner inden for ledelse. Og begge er enige om, at politidirektør Hanne Bech Hansen er et særligt forbillede og hun bliver derfor trukket frem med et stort opsat interview i både CV og protokol

Men bladene springer samtidig de almindelige magasin-rammer ved at operere på flere platforme og have redaktører og initiativtagere med mange forskellige kasketter på. Susanne Hoeck, der ud over at være redaktør for CV, er fx også leder af netværket WOW – Women On their Way. 

Med imponerende websites, netværk og arrangementer får læserne mange faciliteter. Hos CV kan virksomhedsabonnenter få 10 eller flere blade pr. nummer og deltage gratis i arrangementer, hvor også andre organisationer står for tilrettelæggelsen som fx Kvinder for Indflydelse, den norske organisation Board NewsDanmarks Forvaltningshøjskole og Copenhagen Business School.

Hos protocol kan man som privat person tegne et års medlemskab, som giver adgang til alle talentaccelerationsinstituttets aktiviteter.

Vil være obligatorisk som dagbladet Børsen

“CV vil gerne være det ledende karrieremagasin i Danmark. Vi vil være med til at sætte dagsordenen i samfundsdebatten, og vi vil bidrage med at give dig succes.” – Susanne Hoeck i CV.Forside af karrieremagasinet 
CV januar 2008.

Ambitionerne er høje for CV og i oktober 2008 udtalte redaktør Susanne Hoeck til dagbladet Børsen

“Målet er, at vores magasin skal være lige så obligatorisk på kontorerne som Berlingske Nyhedsmagasin eller Børsen.

Susanne Hoeck udtaler sig om rødstrømper, ligestilling, personlig branding – emner, der følges op af artiklerne inde bladet. Hun skriver i septembernummeret:

“Drop det forudsigelige ordvalg [om ligestilling, red.], det har for længst mistet sin virkning. Stop med at lave undersøgelser, der skal ‘afdække barrierer’. Stop med at lave fine chartre, som ikke forpligter. Find i stedet ud af, hvad det er I/vi vil, og ikke mindst med hvilket formål”.

Redaktøren fortsætter med at opfordre virksomheder og kvinder til at finde ud af, hvad de vil – og slutter med følgende trøst til kvinderne:

“At være leder giver ikke nødvendigvis kvalitet i livet. Det giver indflydelse, og det kan være vanvittig udfordrende. Så – hvis det er det, du vil, så sig det, og handl’ derefter. Til dig, der ikke vil: giv dig selv fred med dit valg.”, skriver redaktøren og afslutter lederen med at spørge: “Hvad er visionen?”

Som læser kan man blive forvirret over dobbeltheden i CV‘s lederartikel. På den ene side kritiserer Susanne Hoeck idéer og visioner som fx ligestillingschartre. På den anden side efterlyser hun en anden slags visioner. Lederen udtrykker altså et opgør med de agendaer man traditionelt har set som vejen til at få kvinder til tops, samtidig med at hun individualiserer problemstillingen: Find ud af, hvad du vil!

Forvirringen er nok alligevel mindre, hvis man har været med fra begyndelsen, hvor Susanne Hoeck i åbningsnummeret skriver om kvinders repræsentation i bestyrelser:

“Kvoter er ikke snyd eller tvang. Kvoter er en genvej til hurtige resultater, og det er slet ikke nødvendigt at involvere alle de følelser, der bliver bragt frem i debatten. Kvoter er rationelt for at få ryddet ud i rækkerne og få blandet de gamle drenge med topmotiverede, kompetente og ambitiøse kvinder. Kvoter er en praktisk overgangsordning, der vil give et akut kvalitetsløft i bestyrelser og skabe den balance og udnyttelse af alle ressourcer, der er nødvendig for at bevare konkurrenceevnen.”

Et magasin for crème de la crème 

Protocol er et ambitiøst projekt for de kvinder, som vil udnytte deres faglige og personlige potentiale optimalt – og for de virksomheder, der vil sikre sig en vigtig konkurrencefordel.” – citat fra protokol

Protocol er en flermedial platform af eksklusive medlemskaber med protocolproject.dk som flagskib. Her kan kvinder gå i dialog med hinanden om faglige udfordringer, hente ledelsesværktøjer og finde den seneste forskning på området. Man kan også læse om konferencer og seminarer, lederkurser, mentorordning, VL-grupper, tænketanke og talentacceleration – alt sammen en del af Protocol projektet, der skal motivere, styrke og synliggøre virksomhedernes kvindelige talenter.


Forside af magasinet protokol oktober 2008.


Protocol priser sig selv og sin målgruppe med mange adjektiver: “ambitiøst”, “udvalgte”, “eksklusive”, “dygtige”. Man er ikke i tvivl om, at her er et eksklusivt magasin for særligt udvalgte, og som det fremgår i et interview i Kristeligt Dagblad i april 2008, har protocol ingen umiddelbar feministisk dagsorden:

“Vi er ikke feminister. Vi er realister. Feminisme klinger simpelthen hult i Danmark, da det er emmer af 1970’ernes kamp og fjendskab med mændene. Unge kvinder i dag vil ikke stå i opposition. De vil ind i varmen og hjælpe med at finde løsninger, der giver et firma økonomiske resultater. Så vi er ingen ny rødstrømpebevægelse. Vi er mændenes mulige venner og arbejdskolleger i toppen af dansk erhvervsliv, siger Mulle Juul Korsholm, administrerende direktør fra erhvervsprojektet protocol Project, der også rummer magasinet protocol.”

Individualiserer lederrollen

Første nummer af protocol har hovedtemaet “Forandring fryder”. Her er lederartiklen et referat af en samtale mellem Adm. Dir. Steen Riisgaard, Novozymes, og Chefredaktør Christel Skousen Thrane. De to udtrykker ønsker om, at flere kvinder kommer ind i virksomhedernes direktioner. I Novozymes er “seks midaldrende, danske mænd” ansat. “Og det kunne vi rigtig godt tænke os var anderledes,” siger Riisgaard i samtalen. Det ligger fuldstændig i tråd med protocols visioner, og Skousen Thrane fortsætter:

“Det kunne vi da også her hos protocol. Vores ønske er nemlig, at erhvervslivet i højere grad fokuserer på at mobilisere og accelerere deres kvindelige talentmasse for derigennem at skabe bedre bundlinje og større konkurrencedygtighed. Tiden er til det. Kvalifikationerne er der. Virksomhederne efterlyser det. Og kvinderne vil gerne. Så det er nu, vi sammen kan lave om på, at der sidder 96 mænd på topposterne ud af 100. Præcis som der også gjorde for 20 år siden.”

Riisgaard erklærer sig enig, men fremfører, at selv om virksomheden ønsker kvinder som ledere, så er der kraftige barrierer i Novozymes: Virksomheden er international. Forudsætningen for at blive topchef er, at man har været udstationeret for virksomheden. Derudover har man som topchef mindst 100 rejsedage om året. Direktionen laver hvert år en liste over egnede kvinder til et chefjob, men problemet er iflg. Risgaard, at kun få kvinder er villige til at tage imod tilbuddet. Steen Risgaard fortæller om en gang, hvor han brugte “uanede kræfter på at overtale den pågældende kvinde. Jeg ved, at hun kan bestride jobbet helt fantastisk, men det er hun nogle gange ikke selv klar over. De mænd, jeg har opfordret til at tage et chefjob, har sagt ja efter ti minutter.”

Nu spørger chefredaktøren fra protocol naturligt nok om, hvad der så skal til, og svaret er fra Steen Riisgaard:

Gør “arbejdet rigtigt godt der, hvor du er. Og du skal engagere dig i helheden og ikke kun fokusere på, at din egen afdeling fungerer godt, men også gøre noget ekstra for, at de tilgrænsende afdelinger og arbejdsområder fungerer. De mennesker, som er så engagerede i deres arbejde, at de kan se, at de ikke kommer videre ved kun at lave deres eget arbejde godt nok, det er dem, vi får øje på. Uanset om det er mænd eller kvinder. Og så skal kvinderne naturligvis selv ville det.”

Ønsker dem held og lykke

Det bliver spændende at se, hvordan de to magasiner udvikler sig – om der er plads til begge to, og om de kan blive ved med at producere relevant og læseværdigt stof. 

Men fremtiden for de to magasiner er interessant i mere end én forstand, for den dækker over spørgsmålet om, hvorvidt målgruppen af kvinder i ledelse er stor nok til, at Danmark kan have to karrieremagasiner på gaden. Man må håbe, at virksomhedernes arbejde for at få flere kvinder ind i direktions- og bestyrelseslokalerne, også vil give resultater, og det ville være fantastisk, hvis de to magasiner kunne inspirere til at sætte skub i processen.

For hvis ikke kvinderne kommer til tops, vil de to magasiner komme til at fremstille en kvindedrømmeverden om karrieren – en verden som er smuk og æstetisk, men uden pendant i virkeligheden. 

De af os, der har prøvet at være dér, ved samtidig også, at det ikke bare er æstetik, men noget med hårdt arbejde og sure tæer efter lange arbejdsdage.

Er det det hele? Nej, for søren – det er også stor lykke, når man får en organisation og ikke mindst medarbejdere til at arbejde i et dynamisk flow. Så oplever man fænomener større end én selv. Lad os derfor få inspiration til alle indgange til fænomenet ledelse. CVog protocol er på vej – og vi ønsker dem held og lykke.