Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning præsenterer sine anbefalinger og inviterer til debat om den fremtidige indsats for at bringe flere kvindelige talenter i spil i dansk forskning.
Antallet af kvinder i dansk forskning har været stigende gennem de senere år. Alligevel er kvinder fortsat underrepræsenterede i forskerstaben på de danske forskningsinstitutioner – specielt på professor- og ledelsesniveau.
Fra taskforcens seneste anbefaling fra april 2015 fremgår det, at andelen af kvindelige professorer på universiteter er lavere i Danmark end i de øvrige nordiske lande – og lavere end gennemsnittet i EU og OECD. Et statusbillede over 2013 viser fx, at andelen af kvindelige forskere generelt er lavere, desto højere op ad den akademisk karrierestige, man kigger.
Konferencen afholdes mandag d. 4. maj fra kl. 13-16 på Copenhagen Business School.