Konflikterne i Mellemøsten og Nordafrika og flygtningestrømmene fra dem har udløst en række humanitære kriser med mere eller mindre utilstrækkelige humanitære indsatser som svar.
Med udgangspunkt i situationen i Yemen, hvor næsten 80 % af landets befolkning nu er afhængige af nødhjælp og 1,4 millioner lever som internt fordrevne, åbner KVINFO og Al-Quds Center for Political Studies i Amman i Jordan i dag en konference om kønsaspekter i nødhjælpsarbejdet.
“Gender mainstreaming and women’s rights in humanitarian action – politicizing aid or seizing the opportunity?” er konferencens officielle titel. Her mødes en række forskere, nødhjælpsarbejdere fra internationale og lokale organisationer, donorrepræsentanter, journalister og civilsamfundsaktivister for at diskutere ligestilling og arbejdet med køn i lyset af både den aktuelle krise og nødhjælpsarbejdet for at afbøde den. Der er blandt andet bidrag fra kvinde- og civilsamfundsaktivister i Yemen, som lederen af KVINFOs samarbejdspartner AWAM Foundation Bilqis Abu-Osba, der som konsekvens af krigen har inkluderet humanitær bistand i deres arbejde.
Denne sammenblanding af nødhjælp og udvikling rummer både muligheder og problemer. Distributionen af nødhjælp giver mulighed for at påvirke ligestillingen mellem kønnene. Men skal nødhjælpsarbejde i forbindelse med disse kriser bruges som en chance for at rette op på sociale hierarkier og skævheder, så som ulighed mellem mænd og kvinder? Og hvad kan man i givet fald gøre for at undgå at koblingen mellem nødhjælp og udviklingsmål bliver anset for at være utidig politisk indblanding?
Problematikkerne omkring situationen i Yemen kan overføres direkte til hjælpearbejdet blandt ofre for andre konflikter i regionen: Syrien, Libyen eller Irak. Og konferencen vil drage linier til erfaringer fra både Afghanistan og Palæstina.
Se programmet for konferencen her