Sådan fungerer GenderLAB

Konkrete løsninger og kulturforandring

Med kombinationen af Design Thinking og normkritiske metoder er GenderLAB en unik mulighed for at skabe nytænkende og innovative værktøjer for kulturforandring.

 

Tegning med en laboratoriekolbe i midten. Til venstre: En person som tænker på fire andre personer. Til Højre: Den samme person ser en elpære med vinger (symboliserer en god idé)

GenderLAB er et laboratorium, hvor det handler om at prøve sig frem, tænke utraditionelt, eksperimentere og afprøve løsninger.

Først bliver udfordringer og problemer sat under lup, diskuteret og analyseret. Så følger arbejdet med at udvikle løsninger, der kan skaleres, implementeres og måles.

Begge dele sker i samspil mellem viden og praksis og med en mangfoldighed af aktører. Det sikrer diversitet i perspektiver, identiteter og roller og dermed kreativitet og kvalitet i idéudvikling og løsninger.

Der er tre gennemgående elementer i et GenderLAB:

Fysisk laboratorium

Det fysiske møde og den faciliterede proces er kendetegnende for GenderLAB. Arbejdet foregår for eksempel i mindre teams, hvor der genereres læring og nye indsigter, udvikles en bredere forståelse for jeres udfordringer og eksperimenteres med nye værketøjer.

I laboratoriet foregår et intensivt innovationsforløb, der udfordrer dig og din virksomhed eller organisation på det, I plejer at gøre, og som hjælper jer med at ændre jeres praksis med konkrete redskaber.

Design Thinking

Design Thinking er en dynamisk og interaktiv proces, der sikrer, at man forstår sin målgruppes udfordringer helt til bunds. Det er en metode, som redefinerer problemer og udfordrer antagelser, fordi man efter det stykke arbejde bedre kanidentificere nye og innovative løsninger på problemer, der i udgangspunkt er vanskelige at definere.

Processen består af 6 faser:

  • Kendskab: Her identificerer I problemer og udforsker især praksisser og tanker, som I måske tager for givet i hverdagen på arbejdspladsen. Det kan fx være, hvordan I arbejder sammen på tværs af afdelinger eller hvordan I rekrutterer nye medarbejdere
  • Problemdefinering: Her researcher I for at bekræfte problemer(ne), sådan at I senere kan formulere løsningshypoteser
  • Idégenerering: Her brainstormer I på mulige løsningsmodeller og værktøjer sammen med en gruppe med mangfoldigt sammensatte aktører
  • Prototype: Efter brainstorm er det tid til at udvælge nogle af ideerne og arbejde videre med dem. Vi eksperimenterer med ny teknologi og finjusterer de løsninger, I har valgt
  • Test: I denne fase implementeres de færdige prototyper i jeres organisation. Det gør I i tæt samarbejde med KVINFO
  • Evaluering: Vi følger op og måler på resultater og reaktioner. Input bliver omsat til læring, sådan at I kan videreudvikle eller skabe helt nye versioner af de prototyper, I har valgt

Metoden er fleksibel og justeres i overensstemmelse med de behov, som eksisterer eller opstår i løbet af arbejdet i laboratoriet. Design Thinking er den mere praktiske del, som vi kombinerer med normkritiske metoder og relevant forskning.

Normkritik

Normkritiske metoder belyser normer og blinde vinkler, sådan at I kan undersøge helheden – altså det, som er det egentlige problem – i stedet for at blive blændet af en detalje eller en individuel udfordring. Fx vil I i laboratoriet blive udfordret til at udforske en problemstilling gennem nye briller ved at prøve at have en anden rolle, end den, du normalt har i din organisation. Det er disse opgaver og metoder, der gør det muligt at identificere og udforske problemer og situationer, som man normalt nærmest overser, fordi de blive taget for givet.

Kombinationen af Design Thinking og normkritiske metoder gør det muligt at skabe nytænkende og innovative værktøjer for forandring. Og især de normkritiske metoder gør arbejdet langtidsholdbart, fordi de er en kulturforandrende proces i sig selv.

 

I laboratoriet kommer du til at udvikle prototyper, som har lave omkostninger og lav risiko, fordi de testes og udvikles i samspil med både målgruppe og initiativtagere. Ikke alle prototyper resulterer i forandring i sig selv. Men de er med til at kvalificere problemløsning og de forbereder og ruster de involverede til at håndtere mulige fejlscenarier senere i processen.

I alle dele af processen bliver I guidet og faciliteret, og I får adgang til det væld af forskningsbaseret viden, som vi i KVINFO har samlet gennem årtiers arbejde med køn, ligestilling og diversitet. På den måde skaber vi sammen rammerne for både langsigtede løsninger og ideer til, hvad I allerede kan gøre i morgen.