Mentornetværket er et samarbejdsprojekt mellem KVINFO’s Mentornetværk og Gellerup/Toveshøjs boligsociale helhedsplan, som administreres af Brabrand Boligforening. Projektets formål er at matche frivillige mentorer med etniske minoritetskvinder som ønsker at komme i uddannelse og arbejde, men som har forskellige barrierer, der enten gør det svært for dem at søge eller gennemføre/opnå fastholdelse på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Som en del af samarbejdet er Langkærparkens boligsociale helhedsplan også involveret og en del af indsatsen vil indbefatte etniske minoritetskvinder bosat i Langkærparken. Projektet er en understøttende indsats til den allerede eksisterende jobcenterindsats i boligområderne.

Som lokal koordinator for mentornetværket i Gellerup/Toveshøj og Langkærparken, vil dine opgaver være:

 • Oplæring i KVINFO’s mentormetoder og introduktion til det boligsociale arbejde og lokalområderne
 • Rekruttering af etniske minoritetskvinder (mentees), i samarbejde med de relevante boligsociale medarbejdere
 • Rekruttering af frivillige mentorer, kommunikation og oplæg
 • Interviews og matchning af mentees og mentorer
 • Introduktionskurser til mentees og mentorer
 • Opfølgning på mentorforløb
 • Rådgivning og konflikthåndtering
 • Supplerende aktiviteter til netværket
 • Afsluttende evaluering af forløb
 • Deltagelse til møder og sparring med boligsociale medarbejdere
 • At modtage supervision fra KVINFO’s projektleder

Disse kvalifikationer vil være en styrke, som koordinator i indsatsen:

 • Interkulturelle evner til kontakt med målgruppen, mentorer og samarbejdspartnere
 • Erfaring med rekruttering, koordinering og pleje af frivillige
 • Erfaring med eller indsigt i målgruppen for projektet
 • Arbejder selvstændigt

Det praktiske:
Som lokal koordinator sidder du fysisk i Det boligsociale hus i Gellerup/Toveshøj, på Dorthesvej 35a, 8220 Brabrand, hvor du har et kollegialt fællesskab med de boligsociale medarbejdere. En dag om ugen eller efter behov, vil du have arbejdsdage i Bydelshuset i Tilst, på Langkærvej 2, 8381 Tilst

Stillingen er på 25 timer om ugen og er en projektansættelse på et år, med mulighed for forlængelse.
Ansættelsesstart er den 1. juni, eller hurtigst muligt derefter.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Larsen, KVINFOs Mentornetværk, på 50763363 eller christian.larsen@kvinfo.dk. Ansøgningen sendes til samme mail.

Ansøgningsfristen er den 28. maj.