Brænder du for, at kvinder med etnisk minoritetsbaggrund opnår bedre tilknytning til uddannelse og arbejde, og interesserer du dig for det boligsociale arbejde? Så er du den rette til at være lokal koordinator i Slagelses nye mentornetværk.

Mentornetværket er et samarbejdsprojekt mellem KVINFOs Mentornetværk, Slagelse Kommune og den boligsociale helhedsplan ”En fælles indsats”, der dækker boligområder i Slagelse og Korsør. Projektets formål er at matche frivillige mentorer med kvinder med ikke-vestlig baggrund, som ønsker at komme i uddannelse og arbejde, men som oplever forskellige barrierer, der enten gør det svært for dem at søge ind eller opnå fastholdelse på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Projektet er en understøttende indsats til den allerede eksisterende jobcenterindsats i boligområderne.
Som en del af jobbet vil du få en grundig oplæring i KVINFOs mentormetoder og løbende opkvalificering, ligesom du vil modtage en introduktion til det boligsociale arbejde og lokalområderne.

Som lokal koordinator for mentornetværket i Slagelse, vil dine opgaver være:

• Rekruttering af kvinder med minoritetsbaggrund (mentees), i samarbejde med Jobcenter Slagelse og de relevante boligsociale medarbejdere
• Rekruttering af frivillige mentorer, kommunikation af indsatsen og oplæg
• Interviews og matchning af mentees og mentorer
• Introduktionskurser til mentees og mentorer
• Opfølgning på mentorforløb, herunder rådgivning og konflikthåndtering
• Supplerende aktiviteter til netværket
• Afsluttende evaluering af forløb
• Deltagelse til møder og sparring med boligsociale medarbejdere
• At modtage supervision fra KVINFOs projektleder

Disse kvalifikationer vil være en styrke, som koordinator i indsatsen:

• Interkulturelle evner til kontakt med målgruppen, mentorer og samarbejdspartnere
• Erfaring med rekruttering, koordinering og pleje af frivillige
• Erfaring med eller indsigt i målgruppen for projektet
• Erfaring med det boligsociale arbejde og/eller beskæftigelsesindsatser for målgruppen
• Arbejder selvstændigt

Arbejdssted: Slagelse. Du vil sidde fysisk i ”En fælles indsats”-lokaler på Slotsalléen 55, 4200 Slagelse hvor du har et kollegialt fællesskab med de boligsociale medarbejdere.
Stillingen er på 37 t/ugen og er en projektansættelse til d.31/12-2023, med mulighed for forlængelse.

Ansættelsesstart er d. 1. december eller hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK. Du vil som udgangspunkt blive indplaceret i løngruppe 3 – basistrin 2.

Ansøgningen sendes til personale@kvinfo.dk senest d. 24. oktober 2021

OBS: Der afholdes samtaler den. 27. oktober.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Larsen, KVINFOs Mentornetværk, på 50763363. Du kan også skrive en mail på: christian.larsen@kvinfo.dk.
Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. KVINFOs vision er et frit og ligestillet samfund. KVINFOs mission er på et vidensbaseret grundlag at kvalificere samfundsdebat og -forandringer, og at fremme ligestilling i en aktuel kontekst nationalt og internationalt. Gennem udvikling og anvendelse af redskaber, vidensformidling og fortalervirksomhed bidrager vi til norm-, kultur- og strukturændringer.

Du kan læse mere om KVINFO på www.kvinfo.dk og her om Mentornetværket.