Uddeling af Krakaprisen 2017 fandt i år sted den 27. april kl 17.45 ved Foreningen for Kønsforsknings Årskonference på Aalborg Universitet. Prisen gik til Mathias Wullum Nielsen for hans ph.d afhandling ”New and Persistent Gender Equality Challenges in Academia”.
Mathia Wullum Nielsen har i sin forskning afdækket en lang række forskellige årsager til, at kvinders repræsentation i de øverste lag af akademia er så svag. Hver især kan grundene ikke forklare misrepræsentationen, men når der er mere end én tydelig årsag til et problem, bliver det lettere at afvise og desværre også sværere at løse.
Ting, der ikke sker
Et af de største problemer er de såkaldte “non-events” – dvs. ting, der IKKE sker. Man bliver IKKE inviteret med til en konference, man bliver IKKE briefet om en pulje med forskningsmidler, man hører IKKE, hvad kollegerne taler om over frokosten. Når tilpas mange “non-events” lægges oven i hinanden over tid, får det betydning for avancementsmulighederne.
Wullum Nielsen afdækkede disse problemer og flere andre i sin PhD-afhandling. I dag er han ansat som PostDoc fellow på Stanford University, hvor han forsker i hvilke virkninger kvinders voksende deltagelse i den medicinske akademiske verden har på valg af emner og produktion af viden inden for biomedicinsk forskning. Han er desuden involveret i et projekt sammen med professor Londa Schiebinger, der har til formål at udvikle metoder der kan fremme kønsansvarlig forskning inden for videnskab og teknologi.
Wullum Nielsen har aktivt medvirket til at fremme udviklingen af nye ligestillingstiltag på både Aarhus Universitet og i den Nationale Taskforce for ligestilling.
Mere om forskningen
KVINFO har tidligere haft en artikel i sit web-magasin om hans forskning, den kan læses her: https://kvinfo.dk/webmagasinet/forskere-har-stadig-haar-paa-brystet-og-myrer-i-bukserne
Nature har bragt en artikel om hans forskning: http://www.nature.com/news/make-academic-job-advertisements-fair-to-all-1.18401
Denne artikel fra Norge handler om, at der kommer flere kvinder ind, når der finder en åben konkurrence sted om stillinger: http://www.tidningencurie.se/nyheter/2016/03/08/konkurrens-ger-fler-kvinnor-pa-hog-niva/
Krakaprisen
Krakaprisens formål er at fremme dansk kønsforskning og prisen tildeles et nyskabende og aktuelt værk, der bidrager til udvikling og/eller formidling af dansk kønsforskning. KRAKA-prisen er stiftet på grundlag af en gave fra cand.scient. i matematik og BA i russisk Else Høyrup til Foreningen for Kønsforskning. Den uddeles i form af et pengelegat. Alle kan indstille kandidater til prisen og prismodtageren udpeges af en uafhængig prisbestyrelse bestående af repræsentanter for den danske kønsforskning.
Om afhandlingen udtaler Priskomiteen:
”Nielsens ph.d afhandling er et stykke pionerarbejde i dansk kønsforskning, som har tilvejebragt vigtig ny viden til diskussionen om de vedvarende ligestillingsudfordringer i dansk akademia. Med Aarhus Universitet (AU) som hoved-case illustrerer Nielsen igennem en række innovative delstudier, hvorledes både kulturelle og strukturelle ligestillingsbarrierer reproduceres i et akademisk landskab under hastig forandring.  Afhandlingen har allerede haft en vigtig indflydelse på den danske forståelse af ligestillingsproblemet i det akademiske system. Den udgør samtidigt et betydeligt bidrag til den internationale forskning på området gennem bogens syv indlejrede artikler, som alle er blevet accepteret til udgivelse i anerkendte internationale tidsskrifter.  At rejse spørgsmålet om ulighed mellem kønnene i den akademiske verden er at vove sig ind et stærkt ladet og politiseret felt. Nielsen fastholder på forbilledlig vis sin integritet også under denne form for politiserende pres. Denne afhandling vil give grundlag for en dybere og mere velafrundet forståelse af det komplekse fænomen af ​​ulighed mellem kønnene i den akademiske verden. ”

#kønsforskning #bias