Psykisk vold er på vej ind i straffeloven med en selvstændig strafbestemmelse. Justitsminister Søren Pape Poulsen har foreslået en række ændringer i straffeloven og en række medfølgende love, som vil gøre psykisk vold til en selvstændig kriminel handling og fx vil kunne gøre at det kan danne grundlag for tilhold.

Det er et fremskridt, lyder den entydige konklusion i det høringssvar, som er udarbejdet af Det Nationale Voldsobservatorium, hvor KVINFO er medlem.

Til gengæld er ekspertgruppen bekymret for implementeringen, som der ikke er sat nogen midler af til.

De vigtigste punkter i høringssvaret

Det fem sider lange høringssvar gennemgår omhyggeligt både selve lovforslaget og implementeringen af det.

Lovændringen er et fremskridt fordi:

  • Man anerkender at psykisk vold i nære relationer er skadeligt på lige fod med fysisk vold, og signalerer at det er et problem, som samfundet skal gribe ind overfor.
  • Kriminaliseringen vil kunne danne basis for at styrke politiets og straffesystemets indsats på området vold i nære relationer, herunder vold i hjemmet.
  • Danmark i fremtiden vil leve op til forpligtelsen i Istanbulkonventionen om at kriminalisere psykisk vold og kriminaliseringen vil kunne danne basis for at styrke politiets og straffesystemets indsats på området vold i nære relationer, herunder vold i hjemmet.

Der er grund til bekymring fordi:

  • Justitsministeriet forventer få sager om psykisk vold – det er stærk bekymrende og står i skarp kontrast til den viden vi har om psykisk vold, som den mest udbredte form for partnervold i Danmark. Lad os være mere ambitiøse når vi nu alligevel laver vigtigt ny lovgivning
  • Der ikke er afsat penge til at implementere loven, men vi ved fra erfaringer fra England og Norge, at uddannelse af politi og anklagere er afgørende for at en strafbestemmelse om psykisk vold bliver implementeret og virker i praksis – ellers risikerer vi at det i stedet bliver symbollovgivning.
  • En kriminalisering kan ikke stå alene: det er afgørende, at offentligheden får kendskab til, at psykisk vold er strafbart – gennem borgernær kommunikation – og at ofre, udøvere og pårørende får information om hjælpemuligheder.
  • Lovforslaget er ikke ligestillingsvurderet og det er ærgerligt, for loven kan potentielt få positive ligestillingsmæssige konsekvenser, idet en bekæmpelse af psykisk vold vil medvirke til at begrænse kvinders risiko for at blive udsat for den kønsbetingede vold, som psykisk vold i høj grad udgør.

 

Det Nationale Voldsobservatorie er en ekspertgruppe  med teoretisk og praktisk viden om arbejdet mod vold mod kvinder. Gruppen samler både individuelle eksperter, en lang række organisationer fra Institut for Menneskerettigheder og Danner til KFUK og Exitcirklen samt repræsentanter for offentlige myndigheder som politiet og Socialstyrelsen. Voldsobservatoriet har sekretariat hos Kvinderådet.

Find hele høringssvaret fra Voldsobservatoriet her.