1. Da Lønkommissionen barslede med deres rapport, var budskabet, at der ikke er nogen ligelønsproblemer på det danske arbejdsmarked. Er I enig eller uenig? Eller skal diskussionen om ligeløn tilbage i overenskomstforhandlingerne og/eller ind i lovgivningen?
Uenige. Der skal til stadighed arbejdes for at indføre ligeløn mellem mænd og kvinder for samme arbejde eller for arbejde, der kan tillægges samme værdi.


2. Hvordan vil I sikre jer, at nye politiske initiativer bliver ligestillingsvurderet, så man i beslutningsprocessen får synliggjort eventuelle kønsmæssige skævheder?
Fx ved at disse vurderinger løbende kunne offentliggøres samlet på én Internetside sammen med notater om udførelsen af alle pligtige handlinger for ligestilling i forvaltning om planlægning.
3. Hvordan forholder partiet sig til øremærket barsel til mænd?
Smuk tanke, men det må være op til familien selv, da den fx kan komme i alvorlig nød ved at manden tvinges fra sin indtægt. 
4. Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til den internationale ligestillingsdagsorden?
Ved udtrykkeligt at forankre dansk lovgivning i internationale aftaler.