24 % af verdens nyhedskilder er kvinder – og kun 10 % af nyhedshistorierne har kvinder som hovedfokus. Det viser den netop offentliggjorte undersøgelse ‘Who Makes the News 2015’, som undersøger mænd og kvinders repræsentation i nyhedsmedier i 114 lande. Det betyder, at antallet af kvindelige kilder ligger på samme niveau i dag som i 2010. I Danmark er det endda gået tilbage. I 2015 har 25 % af danske nyhedshistorier kvindelige kilder, hvorimod vi i 2010 havde 31 % kvindelige kilder i nyhedsmedierne. 13 % af danske nyhedshistorier har i 2015 kvinder som bærere af nyhedshistorien. Det viser den danske del af undersøgelsen, som Roskilde Universitet står for. De er lige nu ved at lægge sidste hånd på landerapporten.
Målingen er udført i 114 lande over hele verden den 25. marts 2015, og den bliver foretaget hvert femte år. Historien om German Wings flyet fylder meget i år. Den indeholder mange mandlige kilder, men den er langt fra den eneste årsag til tilbagegangen af kvindelige kilder i Danmark. For på trods af at der på undersøgelsesdagen sidder en kvindelig statsminister og mange magtfulde kvindelige partiledere i Danmark, er der sket en yderligere tilbagegang i andelen af kvindelige kilder inden for politik fra 28 % i 2010 til 23 % i 2015. Ligeledes er kvindelige journalister næsten fraværende indenfor politik og økonomi som stofområde. 
Tallene for internetnyheder forstærker blot indtrykket af, at nyheder i langt overvejende grad er nyheder om mænd lavet af mænd. Følg løbende med her på kvinfo.dk, hvor vi informerer løbende, når der kommer mere om både den globale og nationale rapport.
Læs pressemeddelelsen om de nye tal fra Who Makes the News 2015
Læs rapporten med de nye tal fra Who Makes the News 2015 
Se BBCs grafiske video over den globale undersøgelse i 2015 
Få et hurtigt overblik over de danske tal i 2010 
Lån rapporten Who Makes the News 2014 på KVINFOs bibliotek