I løbet af efteråret 2016 overtager Rigsarkivet den store ”Kvindehistorisk Samling”, som Statsbiblioteket i Århus har haft ansvaret for siden etableringen i 1964.
Samlingen består af cirka 450 hyldemeter arkivalier fra Dansk Kvindesamfund, Kvindelige Akademikere, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Rødstrømpebevægelsen og andre kvindeorganisationer samt privatarkiver fra fremtrædende personligheder, der gennem 150 års historie har arbejdet kvinde- eller kønspolitisk. Samlingen omfatter desuden over 1.000 plakater og mere end 100.000 avisudklip.
Statsbiblioteket med Kvindehistorisk Samling har været en vigtig samarbejdspartner for KVINFO. Vi har gennem tiden haft flere samarbejdsprojekter om at digitalisere og formidle centrale dele af deres samling. Det gælder samtlige kvindebevægelsens tidsskrifter fra 1885-1920, som skildrer hele stemmeretskampen. Og det gælder ikke mindst projektet ”Kvindekilder”, der samler en række temaer i kampen for ligestilling med links til de originale kilder. Begge dele er fornemt indekseret med søgbare emneord.
Som bibliotek har Statsbiblioteket haft stadig vanskeligere ved at prioritere de nødvendige arkivfaglige kompetencer og ressourcer til at drive samlingen i synergi med sine øvrige hovedaktiviteter. Dette har nu resulteret i en aftale med Rigsarkivet, skriver de to institutioner i en fælles pressemeddelelse.
Kvindehistorisk Samling kommer ind i gode og sikre arkivfaglige rammer på Rigsarkivet. I forbindelse med overdragelsen vil den tredjedel af samlingen, der stadig er uregistreret, blive ordnet, registreret og gjort digitalt søgbar for alle i Rigsarkivets database.
Under flytningen vil samlingen være lukket for udlån i en periode, men vil åbne igen i løbet af 2017.
Læs artikel fra KVINFOs Webmagasin, hvor den tidligere leder af Kvindehistorisk Samling, Eva Lous, fortæller om samlingen.

Foto: Julie Avery, Rigsarkivet