I dag bliver der fejret 100-års jubilæum i Kolding. Det er nemlig hundrede år siden at Vilhelmine Nielsen startede sin egen praksis, som en af de få kvindelige læger i Danmark dengang. Klinikken hedder i dag Vase, Juhl og Hansen, og har igennem fire generationer været under kvindelig ledelse.

I den forbindelse er der blevet opsat en udstilling, der både dokumenterer kvinders indtog i lægefaget, og de historiske forandringer der har været fra dengang til nu. Fejringen inkluderer også en række foredrag, rundvisninger, en publikation om klinikkens historie, og fremadrettede projekter.

”Det var faktisk mine patienter der opfordrede til, at vi gjorde mere ud af 100-året” fortæller Inger Uldall Juhl, der overtog klinikken fra sin mor. Hun fortsætter: ”Det er vigtigt at hylde de kvinder som vi i dag står på skuldrende af, og se tilbage på hvor langt vi er kommet og hvor hurtigt det egentlig er gået”

Der er i dag flere kvinder end mænd, både på lægestudiet og på hospitalerne, i stor kontrast til da klinikken åbnede, hvor der kun blev uddannet fem kvindelige læger om året. Den første kvindelige læge, Nielsine Nielsen blev uddannet i 1885.

I dag fordeler kønnene sig anderledes, hvor mænd i høj grad dominerer kirurgien, overlægestaben og chefstillingerne, mens kvinder fylder meget indenfor almen praksis, pædiatri, gynækologi og psykiatri.

I forbindelse med jubilæet, har de frivillige bag projektet ”Klinik 100 år” også kigget fremad med tiltagene ”Sundhedscamp” og ”Fremtidens Læge”, der begge arbejder på patientinddragelse og kommunikation i lægefaget. De to projekters resultater kan følges på projektets hjemmeside, hvor man også kan låne udstillingen og læse mere om klinikkens historie.