Fakta

Nissa TV kan streames fra 8. marts 2014.

Kanalen vil vise nyheder, dokumentarer, portrætter og meget mere med fokus på kvinder.

Kanalen viser 8 timers TV hver dag på engelsk, fransk og arabisk.

Følg Nissa TV på facebook og på twitter.

Læs mere om Nissa TV her.

Læs World Economic Forums The Global Gender Gap Report(2013)

Læs Who Makes the News rapport (2010)

Læs rapporten Advancing Gender Equality in Decision-making in Media Organisations(2013)

Læs studiet Objectifying Media. Their Effect on Gender Role Norms and Sexual Harrassment of Women (2013)

På Nissa TV skal man ikke forvente at møde storbarmede quizz-babes, forsagte husmødre og blåøjede blondiner. Her er stereotyperne sendt i skammekrogen, og linsen er rettet mod almindelige og fremtrædende kvinder fra alle lag af samfundet.
Den 8. marts 2014 får Middelhavsområdet og Europa en ny, regional kvindekanal, når Nissa TV har premiere. Kanalen serverer otte timers net-TV om dagen, som stiller skarpt på kvinder og ligestilling.
“Nissa TV er den første regionale kanal, som er dedikeret til kvinder. Vores første og sidste mål er at skabe lighed mellem kønnene,” siger kanalens direktør og grundlægger, den belgiske journalist Lila Lefèvre. Hun har siden 2011 knoklet for at gøre klar til premieren med sit team fra hovedbasen i Bruxelles.
Den nye kanal vil gøre op med et skævvredet mediebillede, hvor kvinder er underrepræsenteret, og hvor stereotyperne trives. I stedet vil kanalen give skærmplads til almindelige kvinder gennem blandt andet nyheder, dokumentarer og portrætter. Kanalen vil sætte særligt fokus på emner som kvindehistorie, kvinders rettigheder, politik, arbejdsliv, seksualitet og uddannelse. Samtidig vil også mere letbenede programmer om mad og mode få sin plads.
Kanalen, som har politisk, økonomisk og teknisk støtte fra EU i ryggen, vil vise sine programmer på engelsk, fransk og arabisk.

Med linsen mod syd

Det ambitiøst anlagte projekt slår sig op på at favne hele 43 lande – 28 EU-lande og 15 lande i Middelhavsområdet, det vil sige en række lande i Nordafrika, Mellemøsten og på Balkan. Kanalens profil er dog meget centreret om landene omkring Middelhavet, og samtidig bærer kanalen et arabisk navn, ‘Nissa’, som betyder ‘kvinder’. Så hvem kanalen præcis ønsker at henvende sig til, fremstår noget uklart.
Direktør Lila Lefèvre fastslår dog, at kanalen er for kvinder både i Middelhavsområdet og resten af Europa. Ifølge hende er kanalen døbt ‘Nissa’, fordi navnet er nemt at udtale på alle sprog, fordi det er smukt, og fordi det vækker nysgerrighed.
Men det arabiske navn lyver ikke helt. At kameraet vil pege en del mod syd og mod de udfordringer, som kvinder i Nordafrika og dele af Mellemøsten står over for på ligestillingsområdet, er der ingen tvivl om. Blandt andet vil kanalen lægge sin anden redaktionsbase i Tunis.
Lila Lefèvre lægger heller ikke skjul på sin store bekymring for kvinders situation i landene syd for Middelhavet. Faktisk er kanalen udsprunget af ideen om at ændre de forhold, som hendes egen mor, som var libaneser, voksede op under.
“Min mor var libaneser, og hun led meget under kønsdiskrimination. Hendes drøm var at læse på universitetet og blive advokat, men hun fik ikke lov, fordi piger kun kom i folkeskole, hvis de overhovedet kom i skole. Så hun fik kun en folkeskoleuddannelse,” fortæller Lila Lefèvre.
Som journalist gennem 25 år for blandt andet det algeriske ENTV og det arabiske Al Hiwar TV har hun selv rejst regionen tynd og har set, hvordan diskrimination holder kvinder i et jerngreb mange steder.
“På mine rejser har jeg oplevet meget diskrimination af kvinder. Man skal ikke tro, at forholdene for os europæiske kvinder bare er i orden – der er masser af ting at gøre, også for os. Men i mange lande syd for Middelhavet er det direkte katastrofalt,” siger Lila Lefèvre, og udpeger tvangsægteskaber, begrænset adgang til uddannelse og kvindelig omskæring i blandt andet Egypten som nogle af de alvorligste problemer.

TV som mødested

At ligestillingen halter i flere lande i Nordafrika og Mellemøsten bekræftes af World Economic Forums opgørelse over ligestilling fra 2013. Her ligger lande som Marokko, Algeriet, Egypten, Syrien, Libanon og Jordan blandt de 20 lavest placerede i undersøgelsen, som måler ligheden mellem kvinder og mænd indenfor sundhed, økonomi, uddannelse og politik. Som modpol ligger de skandinaviske lande og Irland på top 10.
Så hvordan vil kanalen manøvrere med en så uensartet og kæmpestor målgruppe? Og hvordan vil de inkludere de lande, hvor ligestillingen har det bedre? Først og fremmest understreger Lila Lefèvre, at Nissa TVs rolle er at eksponere kvinder og kønsproblemstillinger, men ikke at drive decideret ligestillingspolitik.
“Nissa TV er et medie, ikke et land eller en institution. Nissa TV vil vise virkeligheden – og så må politikere, Ngo’er og civilsamfund handle. Vores mission er at informere korrekt som ethvert andet medie, og der ud fra må seerne danne deres egen mening,” siger hun.
Hun forklarer, at kanalen ønsker at forene kvinder i Europa og syd for Middelhavet. Ved at informere og oplyse håber hun, at kanalen kan nedbryde fordomme og skabe en større forståelse landene imellem. Både TV’s ofte karikerede version af “kvinden” og de fordomme, der hersker om kvinder begge veje i området, skal nedbrydes, hvis vi skal forstå hinanden bedre, mener hun. Derfor vil Nissa TV ifølge Lila Lefèvre ikke kun fokusere på de mest udfordrede lande på ligestillingsområdet, men lade alle lande i området spejle sig i – og blive inspireret af hinanden.

Ligestillingens fortalere i rampelyset

Udover at give taletid til almindelige kvinder, vil Nissa TV også blive scene for netop de, der arbejder for at skabe et mere ligestillet samfund. Kanalen håber, at de forskellige lande i området vil lade sig inspirere af hinanden.
“Nissa TV vil eksponere personer, Ngo’er, regeringer og civilsamfund, som arbejder for at ændre kvinders vilkår. Dem ser vi ikke nok til i medierne i dag. Vi vil vise de positive eksempler, og opmuntre folk til at følge dem,” forklarer Lila Lefèvre.
Her kommer ikke mindst de nordeuropæiske lande ind i billedet. Lila Lefèvre er særligt optaget af Danmark og de skandinaviske lande som steder med en ifølge hende forbilledlig ligestillingspolitik.
“De skandinaviske lande har investeret meget i lighed mellem kønnene, både i – og udenfor jeres egne lande. Også udviklingspolitisk har I gjort meget for at støtte kvinder og ligestilling,” siger hun.
Derfor vil kanalen gerne fortælle om Skandinavien.
“Så snart vi har penge til det, bliver de Skandinaviske Lande de første i Nordeuropa til at få korrespondenter. Vi vil gerne have en korrespondent i hver af de skandinaviske hovedstæder,” fortæller Lila Lefèvre og forklarer, at kanalen drømmer om at have korrespondenter i alle regionens hovedstæder, men at de endnu ikke har økonomi til det.

Mænd sidder på medierne

Set fra et ligestillingsperspektiv er en kanal, der zoomer ind på kvinder, et kærkomment tiltag. Både i regionen og på globalt plan er kvinder fortsat en mangelvare foran – og bag kameraet.
Den internationale opgørelse Who Makes The News fra 2010 viser, at kun 24 procent af kilderne i nyheder er kvinder, og blandt ekspertkilderne er kun en femtedel kvinder. Undersøgelsen viser også, at 46 procent af verdens nyhedshistorier forstærker kønsstereotyper – i Europa gælder det for 46 procent af historierne, mens det i Mellemøsten er 81 procent og i Afrika 77 procent.
Også på lederniveau er medierne domineret af mænd. Ifølge EU-rapportenAdvancing Gender Equality in Decision-making in Media Organisations fra 2013 sidder kun 16 procent kvinder på beslutningsgivende poster i de europæiske medieorganisationer, og kun hver fjerde plads i bestyrelserne er besat af en kvinde. Europarådet anbefalede sidste år, at EU-landene støtter initiativer, der udfordrer kønsstereotyper og fremmer kvinders repræsentation i medierne.

Farvel til stereotyper

Med en kanal, som giver kvinder skærmplads i saglige programmer, og som stiller skarpt på kønsproblemstillinger i regionen, håber Nissa TV at kunne give ligestillingen i – og udenfor medierne et skub i den rigtige retning.
En forudsætning for at skabe forandring på kønsområdet er netop at nedbryde stereotyper, mener Lila Lèfevre. Hun håber, at Nissa TVs realistiske kvindebilleder kan være med til at ændre mænds syn på kvinder.
Skal man tro et studie fra december 2013, spiller TV rent faktisk ind på mænds opførsel over for kvinder. I artiklen Objectifying Media. Their Effect on Gender Role Norms and Sexual Harrassment of Women viser italienske forskere, at hvis en mand ser TV, hvor kvinder fremstilles som sexobjekter, er han mere tilbøjelig til at opføre sig chikanerende over for kvinder, end hvis han havde set andre programmer. Studiet viser også, at TV, hvor kvinder fremstilles som sexobjekter, øger mandens identifikation med hypermaskuline kønsrollenormer.

Også for mænd

At nå mændene står derfor også højt på Nissa TVs ønskeliste. Lila Lefèvre håber meget, at mændene vil se med, når kanalen får premiere.
“Vores primære målgruppe er faktisk mænd. For det er jo især deres indstilling, vi skal ændre på,” siger hun.
“Særligt i landene syd for Middelhavet har mænd ofte stor autoritet og er familiens overhoved. Hvis en far beslutter at nægte sine døtre at gå i skole, kan moren ofte ikke stille noget op. Derfor er det mændene, vi skal have fat i, hvis vi vil ændre døtrenes vilkår.”
Hvordan kanalen præcis vil fange mændene, vil hun ikke løfte sløret for.
“Vi forbereder nogle ting, som kan tiltrække mænd, men vi laver ikke særlige mande- og kvindeprogrammer. Vi kommer til gengæld til at vise programmer, der appellerer til hele familien,” siger hun.

Et klik mod forandring

Men mener Lila Lefèvre, at en TV-kanal virkelig kan skabe forandringer på kønsområdet?

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

“Det ville være naivt at tro, at TV kan forandre det hele. Men jeg mener, at det kan bidrage til forandring. Med TV kan vi overvinde afstande – fra dit værelse kan du se, hvad der foregår, hvor som helst i verden. Forhåbentlig kan vi på den måde være med til at påvirke folks indstilling. Men selvfølgelig kan TV ikke stå alene – det skal følges af handling,” siger hun.
Foreløbig kan alle, der har adgang til internettet, klikke sig ind på kanalen fra 8. marts. På længere sigt vil det måske også blive en kabel- og satellitkanal. Og får Nissa TV succes, vil Lila Lefèvre ikke lade sig begrænse af geografi.
“Hvis vi bliver stærke nok og får økonomi til det, så tror jeg, at vi med tiden udvider og bliver globale. Vi kan ikke lukke øjnene for, hvordan kvinder bliver behandlet nogle steder i for eksempel Afrika, Sydamerika, Pakistan, Indien og andre fattige områder. De lande vil selvfølgelig blive dækket i vores nyheder nu, men måske kan de med tiden blive en direkte del af kanalen.”