Fakta om det jordanske parlament

Parlamentets underhus (Majlis al-Nuwwab) har 120 pladser, hvoraf 12 er reserveret til kvinder valgt i en enkelt valgkreds for hele landet. Senatet eller overhuset har 60 pladser. Alle senatorer udpeges af kongen.
 

Kvindebevægelsen i Jordan nærer store forhåbninger til de 13 kvinder, der er repræsenteret i parlamentets underhus, og de ni, som kongen har udnævnt til senatorer. De kvindelige senatorer skal arbejde for at styrke kvindernes stilling i kongeriget efter valget den 9. november 2010.
Af de i alt 13 kvinder, der kom ind i parlamentet efter valget i Jordan den 9. november 2010, er de 12 fundet gennem en særlig kvota for kvinder, mens den sidste blev valgt i direkte valg i et distrikt i hovedstaden, Amman. 
Seks af kvinderne er medlemmer af Jordanian National Forum for Women, JNFW, mens tre allerede var aktive i lokalpolitik.
Få dage senere udpegede kong Abdullah ni kvinder til at sidde i det 60 personer store senat.

Debat om de kvindelige medlemmers indflydelse

”Vi håber, at de 13 kvindelige parlamentsmedlemmer med deres virke vil bidrage til hele parlamentets arbejde,” udtaler formanden for Jordanian Women’s Union, JWU, Amneh Zu’bi. Hun tilføjer, at bevægelsen er overbevist om, at det vil ”bane vejen for større indflydelse for kvinder og kvinders rettigheder i Jordan.”
Emily Nafa, som er en garvet kvindeaktivist, er derimod ikke enig.
”Der er slet ikke valgt nok kvinder ind. Antallet er stadig noget under vores forventninger, og nogle af de valgte har ikke den nødvendige erfaring til at kunne kæmpe for vores rettigheder,” siger Emily Nafa.

Hun håber ikke desto mindre, at de fleste kvindelige folkevalgte i kraft af deres tilstedeværelse vil styrke kvindebevægelsen og arbejde for at få ændret de love, der diskriminerer kvinder. 
Generalsekretær i JNFW, Asma Khader, synes at de kvindelige parlamentsmedlemmer har de bedste intentioner om at forbedre kvinders situation, men at deres budskaber ”har været svingende”.
Med tiden har kvinderne dog lært at udtrykke sig mere markant, og mange af dem har fået ”stærkere og klarere politiske visioner”, mener Asma Khader og tilføjer, at civilsamfundet og kvindebevægelsen har et ansvar for at støtte de kvindelige kandidater.

En styrkelse af kvindens stilling

Også Jordans kong Abdullah virker optaget af dette emne. Da det nyvalgte parlament trådte sammen sidst i november, sagde kongen i sin åbningstale, at regeringen ville fortsætte arbejdet med at styrke og støtte kvinders stilling i samfundet og vil tage alle nødvendige midler i brug for at beskytte deres rettigheder.
Flertallet af de nyvalgte kvindelige parlamentsmedlemmer lovede i et møde for nylig med lederne af kvindebevægelsen at kæmpe for netop disse rettigheder og for at styrke underhusets rolle, men de områder, de vil fokusere på i deres arbejde, er forskellige.

Fokus på loven om statsborgerskab og diskrimination

Parlamentsmedlemmerne har mange forskellige prioriteter: Nogle vil koncentrere sig om økonomi, andre om politiske reformer eller socialsystemet.
Parlamentsmedlem Reem Badran er den første kvinde fra Amman, der er direkte valgt til underhuset. Hun vil fokusere på erhvervsrelaterede lovområder.
”Jeg vil prioritere den nye lejelov højt, for den vil skabe mange sociale problemer, hvis den bliver indført i 2011,” siger Reem Badran.
Ifølge loven, som blev vedtaget af det forrige parlament, skal alle lejere flytte ud af deres lejeboliger i perioden 2011-2015, afhængig af, hvornår lejekontrakten er underskrevet. Lejere, hvis kontrakt er underskrevet før 1970, skulle være ude til nytår 2010, med mindre de havde indgået en ny lejekontrakt.
”Vi vil tvinge regeringen til at revidere en lang række elementer i loven, herunder muligheden for at sætte lejeren på gaden,” siger hun.

Reem Badran vil desuden beskæftige sig med finansloven, arbejdsmarkedsloven, valgloven og loven om statsborgerskab.
”Jeg vil naturligvis kæmpe i parlamentet for kvinders rettigheder, men lige nu prioriterer jeg anderledes.”
Amal Rfouh, der blev valgt ind i parlamentet for byen Tafileh, vil arbejde for at ændre love, der forfordeler kvinder, herunder statsborgerskabsloven.
Det er en lov, kvindeaktivister længe har bekæmpet. Efter deres mening diskriminerer den jordanske kvinder, der i modsætning til mænd ikke har ret til videregive deres nationalitet til en udenlandsk ægtefælle og til deres egne børn. 

Loven skal stemme overens med sharia

Abla Abu Olbeh er valgt i Ammans andet valgdistrikt. Hun er også generalsekretær for oppositionspartiet Hashed. Hun vil lægge vægt på kommunikationen med offentligheden og på at få ændret valgloven.
”Jeg vil også arbejde på sager af vigtighed for nationen, palæstinensernes sag og kvindesagen,” siger hun.

Valgloven står også i fokus for Zarqa Rudainah Atti, der har en baggrund i kommunalt arbejde i Ruseifa nord for Amman.
“Jeg vil arbejde for, at underhuset får en særlig kvinderetskomité,” siger Zarqa Rudainah Atti, der også vil bekæmpe vold mod kvinder og børn. Hendes far har været hendes rollemodel, fortæller hun, og er hende en stor støtte i dag.
Kholoud Marahled, der blev valgt ind i parlamentet for Karak og har tidligere erfaring fra byrådet dér, vil primært fokusere på sundhedsområdet og projekter, der på forskellig vis gavner kvinder.
”Jeg vil støtte enhver lov, der gavner kvinder, blot den ikke er i modstrid med sharialovgivningen,” siger Kholoud Marahled, der er mor til syv.

Mandater reserveret for kvinder sat op fra seks til 12

I overensstemmelse med den midlertidige valglov fra maj 2010 blev antallet af pladser reserveret for kvinder i underhuset sat op fra seks til 12 for at styrke kvindernes tilstedeværelse i parlamentet. 
Aqaba Taman Riyati blev inspireret til at stille op til parlamentet gennem sit arbejde for voldsramte kvinder og børn.
”Vi har haft mange sager, hvor lovgivningen viste sig at være forældet. Det gav mig stødet til at stille op og gøre mit til at hjælpe kvinder og børn,” fortæller Riyati.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Et andet nyt parlamentsmedlem, Mafraq Samia Eleimat, vil arbejde på at bevise, at kvoten for kvinder ikke behøver at være permanent i parlamentet.
”I fremtiden vil kvinder blive valgt ind på deres bedrifter, ikke på baggrund af en kvote.”