Fakta

Siden 2008 har KVINFO arbejdet for at fremme kvinders politiske deltagelse under Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ. For nogle af deltagerne har deres liv taget en helt anden drejning, efter at de begyndte at interessere sig for politik og fik redskaber og støtte til selv at agere.
 
Læs mere i artiklen Dansk kommunalvalg set med nye øjne.

Da jordanerne sidste år afholdt lokalvalg, blev resultatet særligt opmuntrende for Naderah Rawashdeh, der var opstillet og bor i regionen Karak. Hun blev nemlig valgt ind i byrådet som den eneste uden for den kvindekvote, der ellers giver 25 % af pladserne til kvinder. Samtidig fik hun næstflest personlige stemmer – lige efter borgmesteren. Ud over i byrådet sidder Naderah Rawashdeh også i en rådgivende komité og er formand for en kvindeforening. Men inden hun er kommet hertil, har hun gennem mange år deltaget i politisk træning, som organisationen Zenid står for i Jordan, og som KVINFO har støttet siden 2008.
Naderah Rawashdeh besøger for første gang Danmark i januar 2014. Her fortæller hun om, hvad træningen har betydet for hende, og hvilke udfordringer og største hindringer jordanske kvinder står over for, når det handler om at gå aktivt ind i politik. For løsningen på nogle af udfordringerne, mener Naderah Rawashdeh nemlig selv at have fundet.
’Jeg fordeler tiden ligeligt mellem mit politiske arbejde, husarbejde og dyrkning af et lille landbrug; oliven, grøntsager og korn, som jeg sælger – her hjælper mine børn til og tjener penge på den måde. Min mand laver også mad og gør rent og har altid gjort det. Han støtter mit politiske arbejde, og det gør min egen familie også ’, fortæller hun.
Patriarkalsk tankegang, tradition og kultur står ofte i vejen for kvinders politiske deltagelse, mener Naderah Rawashdeh, og hun fortsætter:
”Det nytter nemlig ikke noget, at kvinder gerne selv vil en hel masse, hvis der ikke er støtte fra manden, faderen, broderen eller familien i det hele taget. Og endelig er der religionen, som bliver brugt som påskud til at holde kvinder nede. For selvom Islam og Koranen rummer rettigheder og muligheder for kvinder, bliver den i de forkerte hænder brugt som våben mod kvinderne og deres rettigheder, ‘ siger hun.
Jordanske kvinder som Naderah Rawashdeh er blot én af de mange, som har medvirket i KVINFOs partnerskabsprojekter inden for fremme af kvinders politiske deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika. Fra 2008 har KVINFO arbejdet med emnet i Jordan, men siden hen er også Ægypten, Tunesien og Marokko kommet til.  Yemen bliver i 2014 den næste samarbejdspartner omkring kvinders politiske deltagelse.

Støtte til den enkelte og udfordringer for de mange

Naderah Rawashdeh er klar over, at hun er heldigere stillet i forhold til andre jordanske kvinder, selvom hun hverken har nogen formel uddannelse eller nogensinde har haft et lønnet job uden for hjemmet.
’Jeg har altid læst, holdt mig orienteret og dygtiggjort mig – man kan vel kalde det for en form for selvstudie, og med mine politiske sejre er jeg ’vokset’ yderligere’, tilføjer hun.
Det jordanske samfund skal ifølge Naderah Rawashdeh skabe rammer og strukturer, der gør det muligt for den enkelte at engagere sig aktivt i politik, men den enkelte familie skal også fordele opgaver, tid og roller mellem sig, så der er rum til et politisk engagement, understreger hun. Naderah Rawashdeh er selv gift og har seks børn – to sønner og fire døtre – i alderen 7-27 år.

Underviser nu selv

Efterhånden er Naderah Rawashdeh også selv begyndt at fungere som underviser hos Zenid, dér hvor hun selv har deltaget og modtaget undervisning for første gang for 10 år siden.
’Dengang vidste jeg hverken noget om kvinders politiske rettigheder eller havde erfaring med politisk arbejde. Efterhånden som jeg har fået mere viden, ønsker jeg også at dele det med andre. Men det vigtigste, som jeg har fået med mig, er, selvtillid og troen på, at jeg er 100 % herre over mine egne beslutninger, ‘ siger Naderah Rawashdeh.
Ud over de jordanske træningsaktiviteter som Naderah Rawashdeh har deltaget i, spænder KVINFOs aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika, når det gælder kvinders politiske indflydelse, fra mentoringprogrammer mellem erfarne og uerfarne politikere over udvekslingsbesøg og studieture til støtte af initiativer, der fremmer kvinders rettigheder i forbindelse med lovændringer og konstitutionsskrivning.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Da der er store regionale forskelle på de enkelte lande, er det selvsagt heller ikke entydigt, hvilke løsninger, der er ideelle, og hvor indsatsen fremover skal ligge. Katarina Blomqvist, leder af KVINFOs Mellemøst- og Nordafrika-afdeling nævner forskellige bud på fremtidens projekter:
’Der er både brug for at arbejde overordnet med strukturer og systemer, der hindrer kvinders politiske deltagelse på lige fod med mændene, og for at ophæve barrierer og skabe forudsætninger for politisk repræsentation. Det kan for eksempel ske ved at arbejde for at indføre kvoter. ”
”I lande, hvor kun få kvinder tager del i det politiske arbejde, er det også vigtigt at træne kvindelige politiske kandidater og kvindelige vælgere i at bruge deres politiske rettigheder og muligheder for at få indflydelse. Og endelig kan generel holdningsbearbejdelse, fx ’Stem på en kvinde-kampagner’ også være en måde at arbejde på – for det er jo vigtigt, at de kvinder, som vover springet og stiller op til politiske valg også har en chance at blive valgt, ‘ slutter Katarina Blomqvist.