Det kan være meget svært, hvis man ikke vil ind til kernen og finde vejen og viljen til at rekruttere flere kvinder til ledelsesgangene, hjørnekontorerne og til bestyrelser.
Eller snarere, vejen er brolagt med dårlige undskyldninger: “Jamen de vil ikke, de søger ikke”, som topchefer kan formulere det. Eller afledningsmanøvrer i form af metodediskussioner, når vi taler om analyser og research. Eller selviscenesatte forhindringer, hvor man hyrer headhuntere, som går ad kopivejens slagne sti, uden resultat.

Afledningsmanøvren: Jeg går ikke ind for kvoter  

Jeg taler af erfaring. Jeg har siden 1990 arbejdet med organisation, køn og ledelse på nationalt og internationalt niveau for private og offentlige virksomheder, som alle har besluttet, at de gerne vil “gøre noget ved problemet”.
Lad nu de chefer og de virksomheder ligge, som ikke mener, at det er et problem, at en stor gruppe af deres medarbejderes potentiale ikke udfoldes. De bruger en del af de samme undskyldninger og afledningsmanøvrer, men de er i denne sammenhæng ikke interessante, for de ønsker ikke at gøre noget ved det. So be. 
Skal de tvinges til det? – Kvoter eller ej. Den tager vi en anden gang. For en anden af afledningsmanøvrerne går også ud på straks at sige: “Jeg går ikke ind for kvoter”. “Det skal du da heller ikke!” er mit svar, men så længe man kan holde ild i diskussionen om kvoter eller ej, mener man sig “off the hook” og i sikker havn. Så behøver man ikke identificere barrierer og finde ud af, hvad man faktisk kan gøre, for at få flere kvinder ind i ledelse. Hvis det altså er det, man vil.
Bettina Wolfgang Rennison har gennem mange års forskning arbejdet nuanceret og kompetent med organisation, mangfoldighedsledelse og de forsvundne kvinder i chefkabalen. Nu har hun samlet forskningsresultater og indsigtsfuld viden om ” de koder”, der er ude at køre, når det handler om at forstå “Hvor svært det kan være”.

Fem koder i Pixi-form

I bogen “Knæk kønnets koder” beskriver hun på en overbevisende og klar måde fem koder som er fremherskende, når det handler om at forstå, definere og komme med svar på gåden om, hvorfor der i et land med en rekordhøj andel af erhvervsaktive kvinder er så få på ledelsesgangene. Og her hersker der forskellige ligestillingsvisioner, forståelser af køn, ledelse, løsningsimperativer og forandringstiltag. 
Vi skændes, fordi vi har forskellige indgange, udgange og tilgange. Det er jo banalt, men forfatteren hjælper os på eksemplarisk vis til at få styr på sagerne, og det åbner også vejen frem til at finde løsninger. Kernen – kernen – kernen i bogen, det er koderne. Her er de i Pixi form:
1. kode. Hvis man har en “Biologisk kode” i hovedet, hvor vores køn ligesom hjertet er os givet, og det med køn er en biologisk sag, skal man værdsætte kønnets naturlige og forskelligartede dyder, droppe al snak om kvinder og ledelse, for ledelse er en maskulin funktion. Svaret på gåden er enkel: Accepter naturens orden og drop karrierelivsformen.
2. kode. Hvis man har et “Talent kode” kønsbegreb, så er der ingen tvivl om, at kvinder principielt er kompetente til ledelse. Ledelse er en kønsneutral sag, og således er svaret på gåden “Fiks kvinden og annuller kønnet”, dvs. kvinderne må se at få tilegnet sig kompetencerne og træffe de nødvendige valg – vælg fx din mand med omhu. Virksomheden skal tilbyde mentorordninger og talentprogrammer.
3. kode. Hvis man har en “Nytte kode” tilgang, så handler det om at drage nytte af de forskelle, der er mellem kvinder og mænd. De skal faktisk bruges, også i ledelse. Kvinder og mænd leder forskelligt, og kvinders relationelle ledelsesstil gør en effektiv forskel. Derfor er svaret: “Erkend og værdsæt kønsforskelle”.
4. kode. “Eksklusionskoden”. Vores køn er institutionelt determineret, og kvinden underlægges manden. Svaret lyder “Reclaim feminisme” og bekæmp patriarkatet. Det gøres ved at kræve kvoter, kønsstatistikker, øremærket barsel til mænd, positiv særbehandling. For den enkelte kvinde handler det om at kræve sin ret, for organisationen om at have ligestillingspolitikker og regler på plads.
5. kode. Den hedder “Frihedskode”. Kønnet skaber du selv, og den enkelte kvinde og mand vælger selv sin kønsidentitet i ledelsesstilen. Individualisering er i fokus, og det handler om frihed frem for lighed. For organisationen er svaret: undgå at tvangsskåne kvinderne og værn om de bedste, før de siger op. For den enkelte: Brand dig selv og vær en “kønsforbryder”.
I mit mangeårige arbejde med kvinder og ledelse er jeg stødt ind i alle koderne, og de argumenter de rummer, afhængig af organisationens kultur og de enkelte kvinders perspektiv. I en organisation er de forskellige koder oftest i gang samtidig, hvor man tror, man taler om det samme.
Derfor er Betina Wolfgang Rennisons budskab: Kend koderne, lovsyng hver og én og hack dem til eget brug. Ja, sådan!

Hvis man vil arbejde professionelt med temaet kvinder og ledelse, må man kunne analysere et meget kompliceret univers og agere konstruktivt dér, hvor kodernes kamp udspiller sig. Også her bliver læseren hjulpet med et refleksionsværktøj, som i sin korthed går ud på at turde lade koderne diskutere og lade uenigheder producere nye muligheder og skabe inkluderende rammer i stedet for ekskluderende.
Betina Wolfgang Rennison opstiller gode og nyttige begreber for refleksionen. Lad mig blot nævne et: lovsyng polyfonien – se paradoksers produktive potentiale. Now you talk! Det er efter min mening en tilgang med fremdrift i, når det handler om at få flere kvinder i ledelse, for det kan bidrage til at komme ud af tomgangsdiskussioner om kvoter eller ej!

Gender-pendler-strategi

Bogens grundantagelse er, at køn er socialt og sprogligt skabt. Ja, kønnet flyder og giver mangfoldige muligheder og tak for det. Betina Wolfgang Rennison samler og identificerer forskellige strategier, som den enkelte kan tage. Lad mig igen tage ét eksempel. Man kan vælge en penduleringsstrategi for sit køn, også kaldet “Gender – Pendler”. Man ser det for sig, pendulet svinger: vær maskulin, når det er nødvendigt, og vær feminin, når det kræves af situationen. 
“Knæk kønnets koder” er rig og omfangsrig, når det handler om at få hold på dette komplekse univers, som udfordringen om kvinder og ledelse rejser. Læs den, brug den og bliv klogere og bedre til at agere.
Hvis jeg har en anke til denne bog, så er det, at titlen er vildledende. Vi sagde engang, at manden er normen, og kvinden er kønnet. Denne bog handler om at knække kvindekønnets koder, når det gælder kvinder og ledelse. Vi mangler bogen om kønnets koder. Den er hermed sat på ønskelisten.