Arabiske kvinder fra konfliktramte lande som Yemen, Syrien, Irak og Libyen vil først og fremmest have fred.
Budskabet står lysende klart på en todages konference “Enhancing Women’s Contribution to Peace Building and Conflict Resolution in the Arab Region” (Fremme af kvinders deltagelse i fredsforhandlinger og konfliktløsning i den arabiske region), som Al Quds Center for Political Studies og KVINFO med finansiering fra Det Arabiske Initiativ har arrangeret i Libanons hovedstad Beirut i denne uge.
I alt er der 50 deltagere, som foruden de nævnte lande kommer fra Marokko, Tunesien, Egypten, Jordan og Libanon. De diskuterer fredsmuligheder og metoder til at inddrage kvinder på lige fod i alle aspekter af de politiske diskussioner, fredsforhandlinger og genopbygning.
I oktober sidste år udbyggede og præciserede FNs sikkerhedsråd den 16 år gamle resolution 1325, som netop understreger, at det er afgørende, at kvinder deltager på lige fod med mænd i bestræbelserne på at undgå og stoppe konflikter, samt at der udvikles et kønsperspektiv på alt arbejde med at skabe fred og genopbygge de konfliktramte lande.
For deltagerne på konferencen er ønsket om fred måske simpelt, til gengæld er vejen dertil vanskelig. Lægen og politikeren Vian Sabri Akreyi fra den kurdiske del af Irak fortalte om den ekstreme vold, som kvinder i hendes land har været udsat for i årtier, og også at kvinder generelt bliver lukket ude fra de politiske diskussioner. Nu hvor Islamisk Stat har erobret en stor del af landet er det blevet endnu sværere at samle kræfterne om fælles løsninger for fremtiden. Og kvinderne er afgjort dem, der lider mest under terroristerne i landet, slog Vian Sabri Akreyi fast.
Sabah Al Hallak, som repræsenterer Syriske Kvinder for Demokrati, understreger, at der skal ændres på fortællingen om kvinder som ofre – de skal være og beskrives som partnere i de politiske processer. Og så tilføjede hun, at undertrykkelsen i politik nu er suppleret af religiøs undertrykkelse i Syrien.
Professor Mais Alkrydee fra Damaskus, som sidder i en af de syriske oppositionsgrupper, der deltager i de internationale fredsforhandlinger, sagde, at beskyttelsen af kvinder afhænger helt af, at en kommende forfatning bliver sekulær, men siger også, at alt for mange fraktioner og grupper har deres egen dagsorden i hendes land, og udkæmper egne uenigheder i Syrien.
Leyla Ben Khelife fra Libyen understregede behovet for, at der indledes dialog mellem landets krigende parter:  ”Mit land er ved at drukne, og uden dialog går vi alle sammen ned”. Hun pointerede i øvrigt behovet for at de unge bliver en del af diskussionen om landets fremtid.
Professor Maha Sallim, som arbejder i en libysk menneskerettighedsorganisation, udpegede Islamisk Stats massive tilstedeværelse i landet som den absolut største udfordring, og tilføjede, at magtdelingen med to regeringer må stoppe, fordi det kræver enighed og samarbejde at stoppe terrorgruppens fremfærd.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

Fra Yemen forklarede professor Bilgis Abu Osba om de særlige udfordringer, der gælder, når man lever i og med ”en glemt krig”, og hendes kollega Racha Jarhum understregede, at der stort set ikke er støtte til kvinders deltagelse i det politiske liv, de bliver isoleret fra alle forhandlinger og diskussioner. Desuden er der ingen muligheder for de mange kvinder, der er udsat for vold. Der er ingen faciliteter eller krisecentre, de kan opsøge.
Hen mod slutningen af konferencens første dag, udviklede debatten sig til en til tider ophedet diskussion af arabiske kvinders evne til at styrke egen rolle og sætte kønsdiskussionerne på den generelle dagsorden.
Konferencens anden dag kommer især til at dreje sig om regionalt samarbejde, gode råd og anbefalinger.
af Inger Marie Vennize