Valget i Island har resulteret i en rekordhøj andel af kvinder i Altinget, det islandske parlament. Hele 30 af det nye Altings 63 medlemmer er kvinder, svarende til 47,6 procent, og altså i realiteten ligestilling mellem kønnenes politiske repræsentation.
Dermed har Island nu den højeste andel af kvinder i parlamentet i Europa og den fjerdehøjeste på verdensplan. Kun Rwanda, Bolivia og Cuba ligger over, og dermed er Island også det land, der er nået længst uden at tage kvoter eller andre politiske redskaber i brug for at øge kvindeandelen. En del af de islandske politiske partier har dog frivilligt indført kvoter på opstillingslisterne.
I det afgående Alting var kvindeandelen 41,3 procent, så der er altså tale om en betydelig fremgang. I Danmark er 37,4 procent af folketingsmedlemmerne kvinder, og ved det sidste valg faldt den andel en lille smule. Også når det gælder lokalvalg er kvindernes repræsentation i Danmark vigende, så umiddelbart er der ikke tegn til, at Danmark følger i Islands fodspor foreløbig.
Men selv om næsten halvdelen af de islandske landspolitikere nu er kvinder, så er kvinderepræsentationen dog temmelig ujævnt fordelt både blandt partierne og regionalt. Kvinder er i flertal hos tre partier ud af de syv, der sidder i Altinget. Men hos valgets sejrherre, Selvstændighedspartiet, udgør kvinderne kun en tredjedel af de valgte, med 7 kvinder og 14 mænd. Selvstændighedspartiet ventes at komme til at stå i spidsen for en ny regering, så det er ikke sikkert, at den høje andel af kvinder i parlamentet vil slå igennem i kønsbalancen i regeringen.
Ligeledes er der stor forskel på kønsopdelingen efter valgkreds, hvor kvinder er i overtal i Reykjavik-området (54,3 %) men i undertal i landsdistrikterne med kun 39,3 %.
Andelen af kvinder i verdens parlamenter bliver løbende opgjort og ranglistet af organisationen IPU (Inter-parliamentary Union)