Kvinders rettigheder er næsten ikke-eksisterende i den nye klimaaftale fra COP21. Tidligere versioner af aftalen har ellers vist gode intentioner om at støtte kvinder bosat i fattige landdistrikter og i det hele taget anerkende kønsperspektivet i klimaforandringerne. Artikel 2 i Paris-aftalen fra i lørdags, der handler om aftalens mål, havde tidligere på ugen en helt klar dagsorden om ’empowerment’ af kvinder og beskyttelse af deres rettigheder.
Men som ugen skred frem, gled de klare ord over i vage formuleringer om gode hensigter, der ikke kommer til at være juridisk bindende. Der står fx i artikel 2, at aftalen ‘…  aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty…’. Aftalen indeholder ingen konkrete tiltag på kønsområdet, men ‘sigter’ kun efter at ‘styrke’ globale tiltag i overordnede vendinger. 
Klimaforandringerne påvirker verdens fattigste befolkningsgrupper mest, og blandt dem er kvinderne de mest udsatte. Fx anslås det, at ud af de ca. 26 millioner mennesker, som er drevet på flugt som følge af klimaforandringerne, er 20 millioner kvinder.
Sidste gang kønsperspektivet blev tydeligt i klimadebatten, var under COP15 i 2009. Her viste en rapport fra UNFPA (United Nations Population Fund), at en indsats for at hjælpe de sårbare kvinder til uddannelse, økonomisk uafhængighed og bedre sundhed faktisk kan betale sig på den lange bane. Den økonomiske udvikling vil have en gavnlig effekt på klimaet og udledningen af CO2. Fx føder kvinder med adgang til prævention og oplysning om familieplanlægning, langt færre børn, end kvinder der ikke gør. Uddannede kvinder har generelt en tendens til at have mindre familier. Udledningen CO2 er meget afhængig af befolkningstilvæksten, og hvis den mindskes, vil CO2-udledningen følge med.                                                                                                                                                                      
I forbindelse med COP15 i 2009 bragte KVINFOs Webmagasin en artikel om kønsperspektivet på klimaforandringerne
Læs EcoWatch-artikel om hvorfor kvinder den mest udsatte befolkningsgruppe ift. klimaforandringerne
Læs klimaaftalen fra COP21 her