Vi skriver i Politiken

Kvinfo-direktør efter ‘uhyrlige’ afsløringer: Fjern ungdomspartiernes millionstøtte

Danskerne giver hvert år ungdomspartierne over 15 millioner kroner i gave. De penge skal straks tages fra partierne, hvis ikke de med det samme får ryddet ud i en grotesk sexistisk kultur, hvor unge piger udsættes for overgreb.

Flere grove seksuelle overgreb er foregået i de danske ungdomspartier. Piger helt ned til den seksuelle lavalder bliver presset til sex og udsat for andre alvorlige krænkelser.

Onsdag viste TV 2 første afsnit af dokumentarserien ’Partiernes skjulte overgreb’, der afdækker uhyrlige forhold i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Venstres Ungdom og Liberal Alliances Ungdom.

Debatindlæg bragt i Politiken den 21. oktober 2020.

Af Henriette Laursen
Direktør, KVINFO

Se indlægget i Politiken ved at bruge dette link.

Lignende overgreb sker formentlig også i andre ungdomspartier. Da 322 kvinder i dansk politik stod frem i september, understregede de, at sexisme, seksuel chikane og magtmisbrug findes på tværs af hele det politiske spektrum.

I ungdomspartierne møder piger og unge kvinder en kultur, hvor nogle drenge og mænd slipper godt fra seksuelle overgreb, chikane og stærkt kønskrænkende adfærd. Ofrene kan efterfølgende se, hvordan udøverne fortsætter i partiet, som om intet var hændt.

Det er et meget alvorligt problem. Både for de unge, som bliver ramt, og for det danske demokrati, som amputeres, når piger og unge kvinder dropper ud af politik af frygt eller væmmelse over de gruopvækkende forhold.

En uvildig og tilbundsgående undersøgelse bør vurdere de seksuelle overgreb og kønskrænkelser, som omtales i dokumentarudsendelserne. Hvis der er begået strafbare forhold, bør det naturligvis få konsekvenser for gerningspersonerne.

Men vi er også nødt til at tage et opgør med den skadelige kultur i ungdomspartierne. Vi foreslår at fjerne driftsstøtten til ungdomspartier, som ikke vil underlægge sig nogle konkrete tiltag til at forebygge seksuelle overgreb og kønskrænkelser. Ungdomspartierne får hvert år over 15 millioner kroner i driftstilskud, som de frit kan råde over. Den frihed har ungdomspartierne forsømt at forvalte på en ordentlig måde, når piger og unge kvinder udsættes for seksuelle overgreb og kønskrænkelser.

Pengene til ungdomspartiernes driftstilskud stammer fra danskernes spil på f.eks. lotto og skrabelodder. Danskerne giver altså ungdomspartierne over 15 millioner kroner i gave om året. Hvad ligner det så, at ungdomspartierne ikke engang lever op til en af de mest grundlæggende værdier i det danske samfund: ligestilling mellem kønnene?

En grundbetingelse for at modtage driftstilskud bør være, at ungdomspartiet aktivt bekæmper seksuelle overgreb og kønskrænkende adfærd. Derudover bør størrelsen af driftstilskuddet afhænge af evnen til at skabe ligestilling og mangfoldighed i partiet.

Mange af ungdomspartierne har en samværspolitik, som også kommer ind på køn, grænseoverskridende adfærd og seksuel omgang med andre. Det kan være en god start, men den er langtfra tilstrækkelig. Uanset hvor dygtigt formuleret samværspolitikken er, gør den ingen forskel i praksis, hvis magtfulde medlemmer vælger at ignorere, bagatellisere eller latterliggøre den.

Derfor foreslår vi for det første, at ungdomspartierne som forudsætning for at få driftstilskud skal tilbyde alle sine medlemmer at deltage i en anonym og eksternt udført trivselsundersøgelse, f.eks. hvert tredje år.

Trivselsundersøgelserne skal gennemføres på samme måde i de forskellige ungdomspartier, og konklusionerne skal efterfølgende offentliggøres på ungdomspartiets egen hjemmeside. Her kan ledelsen så fremlægge sin plan for, hvordan ungdomspartiet vil rette op på eventuelt kritisable forhold.

I ungdomspartierne er der alt for mange eksempler på, at ledere ikke har håndteret sager om seksuelle overgreb og kønskrænkelser med tilstrækkelig alvor. Sådanne sager er udfordrende, ikke mindst for helt unge ledere. Derfor skal vi også stille krav om obligatorisk træning af ledere i ungdomspartierne, så de bliver bedre rustet til at drage de nødvendige konsekvenser for udøverne og hjælpe ofrene godt videre.

Det er desuden nødvendigt at oprette en neutral og uafhængig instans, hvor ofrene kan henvende sig. Måske har den person, som har været udsat for et seksuelt overgreb eller en kønskrænkelse, ikke den fornødne tillid til lederne i ungdomspartiet eller frygter, at det at stå frem kan have betydning for fremtidige muligheder i partiet. Derudover kan ledere også selv være udøvere af seksuelle overgreb og kønskrænkelser.

Ungdomspartierne er en rugekasse for de mennesker, som i fremtiden skal forvalte magtfulde embeder i Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. Også derfor er det vigtigt, at ungdomspartierne bliver trygge steder med plads til alle politisk interesserede unge uanset køn.

Ud over vores forslag til grundlæggende betingelser for at få driftstilskud foreslår vi også at lade størrelsen af driftstilskuddet påvirke af ungdomspartiets evne til at skabe ligestilling og mangfoldighed i egen organisation. Helt konkret foreslår vi at belønne de ungdomspartier, som opnår ligelig repræsentation af køn i sin medlemsskare og blandt landsdækkende og lokale bestyrelsesmedlemmer. Evne til at skabe mangfoldighed i forhold til f.eks. social baggrund og etnicitet kan desuden indgå i udmåling af tilskud.

Med disse tiltag kan der skabes en nødvendig kulturforandring i ungdomspolitik. Det er nemlig svært at forestille sig et ungdomsparti opretholde en kultur med seksuelle overgreb og grove kønskrænkelser og samtidig evne at skabe ligestilling og mangfoldighed i partiet.