”Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at drenge ikke havde adgang til Pigefestival 2015”
Så kort og kontant lyder Ligebehandlingsnævnets kendelse om den klage, som var kommet over KVINFOs og foreningen PigeLivs festival sidste år. Drenge havde ikke adgang som publikum til Pigefestivalen i Pumpehuset i København, og det var blevet indklaget for nævnet.
Festivalen blev afholdt i anledning af 100-året for kvinders stemmeret og havde unge piger fra etniske minoriteter og socialt udsatte piger blandt målgrupperne. For at få fat i dem, så var det kun piger, der havde adgang.
”Erfaringen er, at nogen af de her unge, etniske piger er underlagt så stor grad af social kontrol, at de ikke må møde op for deres forældre, hvis der også er åbent for drenge. Det viser med al tydelighed, hvorfor der er brug for sådan et initiativ”, siger KVINFOs direktør Nina Groes
Det er da også netop målgruppen, som ligger til grund for kendelsen. ”Loven er ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige”, skriver Ligebehandlingsnævnet i bemærkningerne.
Seniorkonsulent i KVINFO Jytte Larsen har fulgt Ligebehandlingsnævnet og forgængeren Ligestillingsnævnets arbejde siden det blev grundlagt.
”Kendelsen er ingen overraskelse, eftersom den er helt på linje med loven,” siger hun.
Loven slår netop fast, at det i nogle tilfælde er i orden at forskelsbehandle, hvis det tjener til at styrke ligestillingen, for eksempel for at modvirke indirekte diskrimination. Helt specifikt, så giver ”Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling”, der fortolker loven, tilladelse til at etablere kursus- eller uddannelsesvirksomhed på op til seks måneders varighed for det ene køn, hvis formålet er at fremme ligestilling af kvinder og mænd.
”Man glemmer ofte i den danske debat, at loven er baseret på et udvidet diskriminationsbegreb, der omfatter både direkte og indirekte eller strukturel diskrimination,” siger Jytte Larsen og tilføjer: ”Dermed er også sagt, at kendelsen er tilfredsstillende og helt i lovens ånd”.
Pigefestivallen 26. september sidste år var finansieret af to private bidragydere – Ole Kirks fond og Foreningen Roskilde Festival – og bød blandt andet på workshops, debatter, kampsport og koncerter. Især Wafande udløste stor jubel hos publikum.
I alt deltog et par hundrede piger i festivallen, og blandt andet på grund af et stort benarbejde var det lykkedes at få fat i mange fra målgrupperne af etniske minoriteter og socialt udsatte piger, der ellers ofte bliver væk fra offentlige aktiviteter.
”Det er et initiativ, jeg er stolt over, og derfor er jeg selvfølgelig glad for afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet. Det kan ikke være sådan, at vi i Danmark spænder ben for så vigtig en indsats for ligestillingen”, siger KVINFOs direktør Nina Groes.