Må man afholde en festival kun for primært etniske piger i Danmark? Det skal Ligebehandlingsnævnet nu tage stilling til. Ifølge klagen skal det undersøges om KVINFO, som statsstøttet organisation, laver forskelsbehandling.
Pigefestivalen er arrangeret af KVINFO og Foreningen Pigeliv. Det er et initiativ, der skal give piger konkrete redskaber til at gøre op med den sociale kontrol, der florerer i visse etniske grupper, og som begrænser pigernes selvbestemmelse, valg af uddannelse, kæreste og ægtefælle. Initiativet er støttet økonomisk af to private fonde, Ole Kirks fond og Foreningen Roskilde Festival.Pigefestivalen henvender sig til piger og unge kvinder fra 14-24 år, og afholdes den 26. september i Pumpehuset i København.
”Erfaringen er, at nogen af de her unge, etniske piger er underlagt så stor grad af social kontrol, at de ikke må møde op for deres forældre, hvis der også er åbent for drenge. Det viser med al tydelighed, hvorfor der er brug for sådan et initiativ”, siger Nina Groes og fortsætter: ”Netop her i 100-året for kvinders valgret er det vigtigt, at vi rækker ud til nutidens store ligestillingsproblemer. Det nytter ikke noget at lukke øjnene for de kampe, de etniske piger må tage i hverdagen for at opnå lige muligheder, og derfor er det afgørende, at vi arbejder for og oplyser om ligestilling også i disse grupper.”KVINFO har i forbindelse med planlægningen af Pigefestivalen været i kontakt med Ligebehandlingsnævnet, der henviste til Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling. Her står der: “Det er tilladt at etablere kursus- eller uddannelsesvirksomhed af op til 6 måneders varighed for det ene køn, hvis formålet er at fremme ligestilling af kvinder og mænd eller fremme kvinders og mænds lige adgang til beskæftigelse, uddannelse og ledelse.”
Nina Groes: ”Jeg er ikke i tvivl om, at vi naturligvis holder os inden for rammerne af bekendtgørelsen. Men sagen viser med al tydelighed, at der er behov for en modernisering af selve Ligebehandlingsnævnets mandat. Derfor opfordrer jeg regeringen til at genoptage det arbejde, som var i gang før valget.”I foråret fremsatte den daværende regering et lovforslag til ændring af loven om Ligebehandlingsnævnet. Lovforslaget blev ikke færdigbehandlet på grund af Folketingsvalget. (link vedhæftet)
”Nogle gange har vi som samfund brug for at målrette indsatser, for at møde behov hos særlige målgrupper, og det er præcis, hvad Pigefestivalen gør. Her har vi lavet en målretning mod nogle piger med anden etnisk baggrund end dansk, som er særlig sårbare. Det er et initiativ, jeg er stolt over, og derfor ser jeg frem til afklaringen fra Ligebehandlingsnævnet. Det kan ikke være sådan, at vi i Danmark spænder ben for så vigtig en indsats for ligestillingen”, siger Nina Groes.