Gennem de seneste 14 år har tusindvis af nye danskere fundet en vejviser ind i det danske samfund og arbejdsmarked gennem KVINFOs mentornetværk.
Nu lancerer KVINFO en ny elektronisk platform, der gør matchingen mellem mentor og mentee både hurtigere og bedre. Det sker hos IBM i Brøndby, blandt andet fordi IBM gennem flere år aktivt har rekrutteret mentorer blandt sine ansatte.
Mentor Malene Rix og mentee Jun Tan er blandt de første, der har fundet hinanden gennem det nye system, der har fået navnet Mentor 2.0.
“For en, der er ny i Danmark og det danske system, så var det overraskende nemt at forstå og bruge KVINFOs matchingplatform. Jeg gik ind i afprøvningen uden at forvente ret meget, men fik både en ny ven og en fantastisk rollemodel ud af det,” siger malaysiske Jun Tan, der har været i Danmark i 15 måneder.
Både mentor og mentee lægger en række oplysninger og en beskrivelse af sig selv ind i systemet. Det matcher så mulige mentorpar med sammenfaldende interesser eller erhvervsbaggrund og foreslår en række profiler, som man kan kontakte. For Malene Rix er det hendes fjerde forløb som mentor, og hun har kun roser til den nye platform. 
“KVINFOs nye elektroniske matching platform gør det nemt og effektivt at finde sammen som mentor og mentee. Det er interessant at læse de mange profiler og finde frem til de personer, man gerne vil møde, og det har været en stor fornøjelse derefter at lære hinanden at kende,” siger hun.
Indtil nu har det været koordinatorerne, som har stået for at interviewe og matche mentor og mentee. De kræfter kan nu i stedet bruges til at gøre mentorforløbene bedre.
“Med Mentor 2.0 ønsker vi at kombinere vores erfaringer med de seneste tekniske og sociale muligheder, for at skabe endnu bedre rammer for at skabe kvalificerede mentorforløb. Samtidigt har vi med pilotprojektet erfaret, at når ansvaret for matchet ligger hos mentor og mentee, giver det også et større ejerskab over mentorforløbet,” siger Christian Larsen, koordinator i Mentornetværket.
Samtidig forventer han og resten af teamet at kunne rekruttere langt flere mentorer og mentees med det nye system.
KVINFO og IBM har valgt at gå sammen omkring lanceringen af Mentornetværket 2.0 som foregår på IBM’s adresse i Brøndby. Det, der umiddelbart ligner et atypisk samarbejde, giver faktisk mening, når man ser på nogle af de to organisationers fælles værdier som for eksempel mangfoldighed.
“At arbejde bevidst for et mangfoldigt arbejdsmarked gennem integrationsaktiviteter ligger os meget på sinde, og vi værdsætter den innovation og dermed den værdi det skaber på det danske arbejdsmarked og i samfundet,” siger Sanne Urbak, CSR Manager i IBM Danmark.
“At IBM Danmark støtter og lægger faciliteter til KVINFOs Mentornetværk 2.0 launch ligger i helt naturlig forlængelse af vores egen CSR profil, hvor vi netop gennem Corporate Volunteering engagerer vores medarbejdere i civilsamfundet i partnerskaber med danske NGO’er. Vi er meget glade for at kunne være med til at støtte op omkring Mentornetværkets store dag,” siger hun.
 
Læs mere om Mentornetværket