Om PIFT

PIFT er et mentortilbud til unge, sårbare kvinder fra 15-30 år. Tilbuddet er henvendt både til etnisk danske unge og unge med anden etnisk baggrund end dansk. I pilotprojektet havde cirka 1/3 af de unge en psykisk diagnose med i bagagen, en del unge havde forældre med alkoholmisbrug, ustabile familiebaggrunde, en stor grad af ensomhed og ofte det til fælles, at de ikke havde en fortrolig voksen at dele deres tanker, udfordringer og fremtidsdrømme med. Det er kommunerne der henviser de unge kvinder til PIFT.

Mentorerne er frivillige kvinder og mænd fra 25 år og op, der er i job, uddannelse eller pensionerede. Mentorerne rekrutteres ud fra deres personlige kvalifikationer, og screenes ved et mentorinterview og et obligatorisk mentorkursus.

Målet er at styrke den unges trivsel og selvtillid, og støtte hende ift. afklaring, opstart eller fastholdelse af uddannelse eller arbejde.

Læs mere om PIFT

KVINFO og Foreningen Nydansker har fået en bevilling på over 2 millioner kroner fra VELUX FONDEN til PIFT, som er et mentorprogram for unge, sårbare kvinder. Bevillingen er givet til at forankre og udvikle tilbuddet, så det blandt andet kan nå bredere ud.
Samtidig med bevillingen fra VELUX FONDEN har PIFT også fået det blå stempel fra tre kommuner. Roskilde, Furesø og Høje Taastrup Kommune har indgået en rammeaftale, hvor de betaler for at kunne henvise unge til programmet.
De unge kvinder får gennem PIFT tilbudt et 6-12 måneders langt mentorforløb med en frivillig mentor. Mentorforløbet fokuserer på det, den unge kvinde giver udtryk for at have behov for støtte og hjælp til.
Jessica Olsson er en af de unge kvinder fra Roskilde, der har fået en mentor gennem PIFT. Hun blev interviewet om forløbet i Sjællandske, hvor hun fortalte om, hvor glad hun har været for den personlige relation til sin mentor:
”Der er et menneske, som jeg står til ansvar overfor, og jeg føler, at det er for min skyld, at hun er der. Jeg føler, at hun tror på mig og vil mig det bedste. Og så er hun virkelig god til at rose. Da jeg blev færdig med grundforløbet til sosu-uddannelsen, sagde hun, at det var virkelig godt gået og var oprigtigt glad på mine vegne” siger Jessica Olsson.
Udgangspunktet for forløbet er den unge kvindes ønsker og behov. Det kan være problemer som ensomhed, social kontrol, psykisk mistrivsel eller hjælp og støtte til praktiske og konkrete ting såsom økonomi og jobansøgninger. Men det er ligeså vigtigt for de unge kvinder at have én, der har tid og lyst til at være der for dem.

Samarbejde og støtte

PIFT er et samarbejde mellem KVINFO og Foreningen Nydansker. Projektet startede i september 2015, også med en bevilling fra VELUX FONDEN. I opstartsperioden var det gratis for kommunerne at henvise de unge til et mentorforløb, og den nye bevilling gør det blandt andet muligt at give nye kommuner samme tilbud i en periode.
”Bevillingen skal bruges til at bygge videre på de gode erfaringer vi har fra pilotprojektet, og nå ud til flere sårbare unge kvinder i flere kommuner. Samtidig udvikler vi videre på kurser og netværk for mentorerne så de frivillige mentorer kan støtte endnu bedre op om de unge” siger Julie Lykke Nielsen, der er projektleder i PIFT.

PIFT og VELUX FONDEN

PIFT startede i 2015 som et pilotprojekt i 6 kommuner finansieret af VELUX FONDEN.

Fonden har netop bevilliget lidt over 2 millioner kroner mere til at udbrede og forankre tilbuddet. Målet er således at indsatsen efter de to år, er økonomisk bæredygtigt.

Foreløbig 3 af kommunerne har tegnet kontrakt om at fortsætte i to år med en betaling på 5.500 kr per mentorforløb det første år og 8.500 kr per mentorforløb det andet år. Nye kommuner over hele landet vil i kraft af bevillingen fra VELUX FONDEN kunne afprøve tilbuddet gratis i 6 måneder før de overgår til en introduktionspris per mentorforløb.

PIFT er et selvstændigt projekt, men det trækker på den lange erfaring med mentorordninger fra KVINFOs Mentornetværk og på Foreningen Nydanskers arbejde med mentorforløb.
”Vi er både glade og stolte over bevillingen fra VELUX FONDEN. Med den og aftalerne med kommunerne er PIFT nu på økonomisk sikker grund de næste to år. Det er dejligt, at både fonden og kommunerne har kunnet se værdien i mentorordningen,” siger direktør i KVINFO Henriette Laursen.

Opbakning fra kommuner

Signe Weinreich er leder af Ungeguiden i Roskilde Kommune. Hun fortæller, hvorfor kommunen har valgt at fortsætte med mentorordningen, selv om det nu koster penge:
“Det har vi, fordi det giver mening. Det giver mening at have nogen, der har netop det blik og kan noget med de her piger. Og økonomisk er det en billig indsats overfor målgruppen – især hvis man regner de forhåbentlige effekter med i billedet.”
Leder af Ungeenheden i Jobcenter Furesø June Wibeck-Nilsson peger på det frivillige aspekt som nøglen til PIFTs success:
”PIFT kan det, at der er en frivillig mentor, der ikke er en myndighedsperson, og som er en voksen, der gerne vil dem, uden at få løn for det. Så det kan bare noget andet end de betalte mentorer.”
Hun ser et stort potentiale i PIFT: ”Vi ved, at der et landsdækkende behov for den her indsats.”

Om VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2016 uddelte VELUX FONDEN 259 millioner kr.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Læs mere om VELUX FONDEN 

Billede: Jessica og hendes mentor Gerda. Foto: Mariann Sofiasdottir

#pift #mentor #kvinfosmentornetværk