Bliv praktikant i KVINFO

Kvinfo søger en praktikant til det internationale team med interesse for ligestilling, Mellemøsten og Nordafrika

Vores internationale team arbejder for at øge ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), mere specifikt: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien. Vi arbejder finansieret af Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet og herudover med bevillinger fra Novo Nordisk Fonden og EU. Vores arbejde foregår i tæt samarbejde med lokale partnere i MENA-regionen.

Vi forventer, at vores nye praktikant har erfaring med at udvikle, opbygge og varetage projekter og interesserer sig for at styrke ligestilling internationalt og særligt i MENA-regionen i forhold til: lovgivning, seksuelle og reproduktive rettigheder, politisk deltagelse og forebyggelse af kønsbaseret vold. Arbejdssprog i international afdeling er engelsk.

Arbejdsopgaver

  • Bidrage til KVINFOs arbejde med at dokumentere tilgange, metoder og resultater i programarbejdet
  • Forberede indhold til fundraising, for eksempel at lave grundresearch om unge i MENA og feminisme relateret til udviklingsarbejde – herunder indgår at indsamle og præsentere større mængder data i kort og præcis form
  • Ad hoc opgaver. For eksempel at hjælpe til ved planlægning og gennemførelse af arrangementer, rejser, workshops

Kvalifikationer

  • I gang med din kandidatuddannelse – eller allersidst på din bachelor.
  • Selvstændig og har et organisatorisk talent, der gør, at du kan veksle mellem opgaver og skabe såvel som holde overblik og struktur.
  • Excel-kyndig.
  • Bekendt med MENA-regionen.
  • Bekendt med at lave analyser med fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed på tværs af emner som eksempelvis økonomi, radikalisering, miljø og klima.
  • Erfaren med at skrive og tale engelsk fra dit studie eller i arbejdsmæssige sammenhænge.
  • Dygtig til fransk og/eller arabisk – dette er en fordel men ikke et krav.

Praktisk

Praktikforløbet er ulønnet og kan vare mellem fire og seks måneder. Du skal kunne få merit fra dit studie for at komme i betragtning til stillingen. Arbejdstiden er mellem 30 til 37 timer om ugen, og vi er naturligvis fleksible med hensyn til dit studie, opgaver og eksamen undervejs.

Ansøgning og CV sendes til personale@kvinfo.dk. Skriv “Praktik International Afdeling” i emnefeltet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til senior programrådgiver Cecilie Poulsen-Hansen Mehyar på e-mail: cecilie.ph.mehyar@kvinfo.dk eller på telefon: +45 50 76 33 72.

Praktikken begynder den 1. februar.

Ansøgningsfristen er den 4. november.

Samtaler forventes at afholdes de følgende to uger med forbehold for COVID-19 situationen.

 

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet. Vi producerer og formidler viden om køn og mangfoldighed, vi skaber og deltager i debatter og vidensarrangementer, vi varetager mentorindsatser nationalt og internationalt, herunder arbejder vi med ligestilling og kvinders deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika.