Bliv praktikant i KVINFO

KVINFO søger en praktikant til mentornetværket

Vi søger en praktikant i KVINFOs Mentornetværk, der ønsker at bidrage til ​​et program, som er skabt for at påvirke indvandrerkvinders liv i en positiv retning ved at støtte dem i deres arbejde med at finde et job. Vi leder efter en stærk problemerløser, som har interkulturelle evner og kan formidle og styrke Mentornetværkets identitet.

I KVINFOs Mentornetværk laver vi frivillige mentorindsatser for etniske minoritetskvinder. Vi arbejder nationalt i samarbejde med de boligsociale helhedsplaner og kommuner, formidler vores erfaringer og resultater og laver viden på området. Vi har også en international vinkel, hvor vi oplærer organisationer rundt omkring i verden i at anvende vores mentormetoder.

Arbejdsopgaver

  • Understøttelse af eksisterende samarbejdsprojekter, herunder koordinering, opfølgning og evaluering.
  • Analyser af målgrupper, beskæftigelse osv., der kan understøtte Mentornetværkets strategiske arbejde med både nuværende og fremtidige projekter samt fundraising til disse.
  • Kommunikation af Mentornetværkets projekter, herunder formidling af resultater og viden, opdatering og videreudvikling af hjemmeside, rekruttering af frivillige og pressekontakt.

Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med Mentornetværkets medarbejdere. Du får en bred kontaktflade, og det er derfor vigtigt, at du kan samarbejde på tværs af organisationen og skabe gode relationer.

Kvalifikationer

  • En stærk interesse og forståelse for området.
  • Analytiske kompetencer ift. analyse, strategi og fundraising.
  • Erfaring med formidlingsopgaver.
  • Evner til at abejde fokuseret og selvstændigt i et travlt arbejdsmiljø.
  • Interkulturelle evner, som kan anvendes i kontakten med brugere og samarbejdspartnere.

Praktisk

Praktikforløbet er ulønnet og kan vare mellem fire og seks måneder. Du skal kunne få merit fra dit studie for at komme i betragtning til stillingen. Arbejdstiden er mellem 30 – 37 timer om ugen, og vi er naturligvis fleksible med hensyn til dit studie, opgaver og eksamen undervejs.

Ansøgning og CV sendes til personale@kvinfo.dk. Skriv “mentornetværk praktikant” i emnefeltet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos projektleder Christian Larsen på e-mail: christian.larsen@kvinfo.dk eller på telefon: 50 76 33 63.

Praktikken begynder den 1. februar.

Ansøgningsfristen er den 4. november.

Samtaler forventes at afholdes de følgende to uger med forbehold for COVID-19 situationen.

 

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet. Vi producerer og formidler viden om køn og mangfoldighed, vi skaber og deltager i debatter og vidensarrangementer, vi varetager mentorindsatser nationalt og internationalt, herunder arbejder vi med ligestilling og kvinders deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika.