KVINFO arbejder for frie, ligestillede og mangfoldige samfund nationalt og internationalt, og vi understøtter aktivt opfyldelsen af især FN’s femte verdensmål om ligestilling. KVINFO er partipolitisk neutral med en mission om på et vidensbaseret grundlag at kvalificere debatten og fremme ligestilling og mangfoldighed gennem formidling, partnerskaber og innovative projekter.

KVINFO er i en institution i stor udvikling, både nationalt og internationalt. Som økonomichef får du mulighed for at bidrage til og præge denne proces. Det er vigtigt, at du er både robust og empatisk, og at du kan indgå i et levende og kreativt miljø, hvor der lægges vægt på medindflydelse og gode samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdsopgaver

Som økonomichef er du en del af ledergruppen med reference til KVINFO’s direktør. Du har det overordnede ansvar for institutionens økonomifunktion og balancerer hjemmevant mellem den daglige drift, personaleledelse og driftsøkonomiske analyser og ledelsesrapporteringer. Du skaber gennemsigtighed i tallene med blik for den strategiske udvikling.

Økonomichefens ansvar for KVINFO’s driftsmæssig og administrative funktioner omfatter blandt andet:

 • Regnskab og budgettering
 • Økonomisk projektadministration
 • Personale- og lønadministration, herunder arbejdsmiljøområdet
 • It-sikkerhed og administration
 • Bygningsdrift

Kvalifikationer

Vi søger en erfaren medarbejder, der har lyst til at arbejde med kompleks økonomistyring og som har et godt kendskab til løn- og økonomisystemer. KVINFO anvender Navision Stat og Statens Lønløsning (SLS).

Det vil være en fordel, at du har erfaring med:

 • Økonomistyring af statslige institutioner, herunder regnskabs- og bevillingsregler
 • Økonomisk administration af projekter
 • HR-opgaver, herunder, statens løn- og personaleregler
 • Kendskab til og/eller interesse for it- og bygningsdrift

Og ikke mindst, at du

 • Evner at håndtere mange forskelligartede opgaver og projekter
 • Har stærke samarbejdsevner

Løn og ansættelsesvilkår

Du aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Som arbejdsplads giver vi gode muligheder for, at du kan skabe balance mellem arbejde og fritid, bl.a. ved at alle medarbejdere er omfattet af flekstidsordning. I forbindelse med vores internationale aktiviteter kan du forvente nogen rejseaktivitet.

Mere information

Kontakt afgående økonomichef Dorte Jensen på telefon 50 76 33 57.

Ansøgning

Send din ansøgning og cv samt anden relevant dokumentation elektronisk i en samlet pdf til personale@kvinfo.dk og anfør økonomichef i emnefeltet.

Ansøgningsfrist er mandag den 26. august 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 30. august 2019.

Du kan læse mere om KVINFO via dette link.