Den 21. april bliver vejene omkring Betlehem befolket af kvinder og mænd i løbesko. Det sker, når deltagere i Palestine Marathon, et løb med danske rødder, tilbagelægger de foreskrevne 42,195 kilometer.
Bag løbet står organisationen Right to Movement og to danske kvinder, Lærke Hein og Signe Fischer Smidt. De to har Menneskerettighedserklæringens artikel 13 i baghovedet i forbindelse med løbet. Det er den, som sikrer alle mennesker retten til at bevæge sig frit. 
“Ideen er at løbe, fordi vi kan lide det – og samtidig formidle, hvad der sker i verden på en sjov og anderledes måde”
”Ideen er at løbe, fordi vi kan lide det – og samtidig formidle, hvad der sker i verden på en sjov og anderledes måde. Når vi laver et maratonløb i Palæstina, så er der forhåbentlig nogle mennesker, som kommer til at interessere sig for, hvad der foregår dér,” siger Lærke Hein.

Joke at løbe maraton i Palæstina 

Lige præcis retten til fri bevægelse har det trangt i Palæstina. Det kræver ID-kort og ofte også en tilladelse at flytte sig fra et sted til et andet, ligesom det kan have betydning, hvor personen bor og hvem han eller hun er gift med.
At bevægelsesfriheden er yderst begrænset illustreres tydeligt af arrangørernes besværligheder med at lægge en rute på godt 42 kilometer. Vejspærringer kom i vejen. Løsningen er blevet at lægge en rute på kun godt 21 kilometer. Den tager løberne så to gange.
”I begyndelsen var vores idé en joke. For man kan ikke løbe 42 kilometer i en lige linje i Palæstina. Hvad skulle vi så gøre – bare stoppe ved et check point og sige, at det var så det? Nu løber vi ruten to gange, og det siger jo også noget,” siger Lærke Hein.

Sport samler mennesker

Med maratonløbet i Betlehem sætter Right to Movement streg under den 13. menneskerettighed: Løb handler helt indlysende om at bevæge sig, og Palestine Marthon giver muligheden for at løbe den sagnomspundne distance og samtidig vise, at alle mennesker skal kunne bevæge sig frit.
”Hvis det er politisk at sige, at alle mennesker skal have ret til at bevæge sig frit, så er vores løb politisk. Og jeg ved selvfølgelig godt, at det er politisk overhovedet at anerkende Palæstina. Men vi kritiserer ikke Israel, og vi løber altså ikke hen mod check points eller gennem dem,” siger Lærke Hein.
KVINFO støtter Palestine Marathon med knap 100.000 kroner. Pengene er bevilliget fra KVINFOs Pulje for Dialog og Samarbejde om Kvinders Rettigheder, som administreres af afdelingen for Mellemøsten og Nordafrika.
“Sport kan samle mennesker på tværs af køn, religion og andre barrierer. Vi har set mange eksempler på, at gamle stridigheder er blevet skubbet i baggrunden i forbindelse med sport. Det er et vigtigt element for KVINFO i forhold til at støtte Palestine Marathon. Vi lægger også vægt på, at projektet bidrager til dialog ved at vise et andet billede end det almindelige af Palæstina. Og så gør det heller ikke noget, at projektet giver palæstinenser chancen for at tage del i et positivt og noget overraskende arrangement,” siger Jeannette Bach Knudsen, der er programrådgiver i KVINFOs afdeling for Mellemøsten og Nordafrika, og som selv deltager i løbet. 

Hamas forbød kvinder at løbe med mænd

Tidligere i år blev et andet maratonløb i Palæstina aflyst. Det var et løb i Gaza arrangeret af FNs flygtningeorganisation UNRWA, som er blevet afholdt to gange tidligere. FN aflyste løbet, fordi Hamas forbød kvinder at deltage i et løb sammen med mænd.
“Kønsaspektet er tydeligt i Palestine Marathon. Helt konkret får kvinder muligheden for at løbe – og for at løbe sammen med mænd i det offentlige rum. Det er sundt og kan have et konkurrenceelement, men det er naturligvis også et statement: At forhindre kvinder i at løbe et maratonløb er helt indlysende en indskrænkning af deres rettigheder,” siger Jeannette Bach Knudsen.
“Helt konkret får kvinder muligheden for at løbe – og for at løbe sammen med mænd i det offentlige rum. At forhindre kvinder i at løbe et maratonløb er helt indlysende en indskrænkning af deres rettigheder”
Palestine Marathon løbes i Betlehem, som ikke kontrolleres af Hamas, og flere Gaza-løbere har flyttet deres startnumre til Betlehem.
”På nuværende tidspunkt har vi søgt tilladelse på vegne af 50 mennesker til at forlade Gaza, så de kan deltage i vores løb i Palæstina,” siger Lærke Hein.

Mål 20 procent kvinder

Med sin støtte til projektet lægger KVINFO samtidig vægt på, at lokale sportsklubber er involveret i arrangementet, og at de samtidig bliver støttet og styrket som organisationer.

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

KVINFOs program i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP.

Læs mere om DAPP på dette link.

”Det stopper ikke ved dette maraton. Ideen er at bibeholde kvinders lige muligheder for at løbe og dyrke sport gennem lokale sportsklubbers arbejde. Ellers var det blot en engangsforetagelse, og det ville ikke stemme overens med KVINFOs fokus på bæredygtighed i arbejdet i Mellemøsten og Nordafrika,” siger Jeannette Bach Knudsen fra KVINFO.
150 internationale løbere har meldt sig til løbet, og arrangørerne håber, at 500 lokale mennesker også løber med. Målet er, at 20 procent af løberne er kvinder.
Tilmelding til løbet er stadig åben. For de knap så hårdkogte er der på dagen også kortere løb: Halvmaraton, 10 kilometer og 5 kilometer.