I sidste uge så Danmarks nye feministiske parti, Feministisk Initiativ dagens lys. Men det er ikke første gang i dansk politik, at vi ser målrettede feministiske tiltag og sågar dannelse af feministiske partier. Ideen om et danne et parti baseret på feministiske ideer har dybe rødder i kvindebevægelsen. De er båret af frustration over langsommelige ligestillingspolitiske fremskridt – trods alle de traditionelle politiske partiers skåltaler om ligestilling som demokratisk grundværdi.
KVINFO giver dig her et hurtigt historisk overblik over partipolitiske ligestillingsprogrammer og feministiske partier i Danmark – samt tips til videre læsning.
Andre feministiske partier i dansk historie
Feministisk Initiativ er tredje forsøg på at realisere ideen om et dansk feministisk parti. Allerede i 1964 dannede venstrepolitikeren Elin Appel kvindepartiet ”Parallel Kvindepolitik” og i 1988 så ”Kvindepartiet i Danmark” dagens lys. Ingen af de to partier opnåede dog politisk repræsentation – hverken i lokal- eller i landspolitik.
Feministisk Initiativ efter svensk forbillede
I Danmark er det nydannede Feministisk Initiativ formet efter inspiration fra det svenske søsterparti. Se mere om Feministisk Initiativ i hhv. Danmark og Sverige.
Nedslag i ligestillingsprogrammer i dansk politik
De første ligestillingslove blev gennemført i 1857 som et plaster på såret over, at grundloven i 1849 udelukkede kvinder fra demokratiske rettigheder. I 1876 satte Socialdemokratiet som det første parti kvindevalgret på programmet, og i forbindelse med indførelse af lige og almindelig valgret ved grundlovsændringen i 1915, blev kravet om fuld ligestilling mellem kvinder og mænd standard i samtlige partiprogrammer. I kølvandet på den nye feministiske mobilisering i 1970’erne blev dette generelle krav på venstrefløjen afløst af specifikke ligestillingsprogrammer med SFs ”Ligeretsprogram” fra 1974 som det første.
Efter valget i 2001 blev uenigheden mellem rød og blå blok om vurderingen af den ligestillingspolitiske situation og behovet for yderligere lovgivning trukket endnu skarpere op i nye ligestillingspolitiske udspil fra Socialdemokratiet: ”Lige”, (2003) og Venstre: ”Ligeværd mellem Mænd og kvinder- et liberalt bud” (2004).
Hvis du ønsker at læse mere om feministiske partier i Danmark og ligestillingens historie, kan du låne disse bøger på KVINFOs bibliotek:
Appel, Elin Høgsbro, Parallel Kvindepolitik, Kvindeforlaget, 1964.
Nyhedsbrev, Kvindepartiet, 1988.
Dahlerup, Drude, ”Et selvstændigt kvindeparti? Den danske kvinderetsbevægelse efter stemmeretten var vundet, 1903-18: En historie om stadigt bristede forventninger”, Koch, Nynne (red.), Kvindestudier. Seks bidrag, Fremad, 1977, s. 149-192. 
Dahlerup, Drude, Vi har ventet længe nok – håndbog i kvinderepæsentationNordisk Ministerråd, 1987.
Larsen, Jytte, ”Kvindens genmæle. Elin Appel og kønnenes parallelitet”, Alenius, Marianne, Damsholt, Nanna & Rosenbeck, Bente (red.), Clios døtre gennem hundrede år, Museum Tusculanums Forlag, 1994.
Larsen, Jytte, Også andre hensyn, 1-2, Aarhus Universitetsforlag 2010, 2015.
Bind 1:
Bind 2:
Ligeretsprogram 
Lån Socialdemokratiets og Venstres ligestillingspolitiske udspil i KVINFOs bibliotek her og her:
Og læs mere om begge i KVINFOs Webmagasin:
Larsen, Jytte, Ligestilling på briksen, 2005 
Senest har Enhedslisten lagt sig i front med Danmarks første feministiske partiprogram, ”Feminisme er kampen for frigørelse”, vedtaget på årsmødet i maj.