Hvilken rolle spiller vores forestillinger om køn i mænds og kvinders brug af forskellige former for rusmidler? Og hvordan spiller kønnede forventninger ind i de behandlingstilbud, der skal få folk ud af deres misbrug?
Det undersøger en række rusmiddelforskere i antologien “Køn og rusmidler: Brug, behandling og kontrol” fra 2017.
I “At skabe et ‘normalt’ liv belyses fx, hvordan et behandlingstilbud til kriminelle stofbrugere trækker på hypermaskuline idealer. Igennem boksetræning og brug af sportsmetaforik i terapiforløb motiveres de unge mænd til at tage ansvar for deres eget liv. Et eksempel er, når de unge mænds forsøg på at ændre deres liv omtales som et “comeback”, der kræver “, der kræver “fighter strategier”. Selvom denne type empowerment rummer forandringspotentialer, er brugen af hypermaskuline symboler ifølge forskerne problematiske, da den understøtter sexisme og homofobi og ekskluderer alle dem, der ikke passer ind i det snævre maskulinitetsideal.
Antologien behandler desuden alt fra etniske minoritetskvinders navigation i den danske alkoholkultur, kønsbestemte fortællinger om cannabisbrug – til hvordan køn spiller ind, når fængslede kvinder behandles for misbrug.