Uligelønnen i Sverige beløber sig til 76 milliarder svenske kroner
For første gang nogen sinde har forskere i Sverige regnet på, hvor stor den samlede strukturelle lønforskel er mellem sammenlignelige kvinde- og mandefag. Den samlede sum pr. år opgøres til 76 milliarder svenske kroner. Undersøgelsen omfatter i alt 239 fag med 2,3 mill. ansatte. På den baggrund konkluderer forfatterne bl.a., at kvindedominerede fag konsekvent lønnes lavere end mandedominerede fag, uagtet at fagene har samme sværhedsgrad. De samme forskere har også kigget nærmere på mænds og kvinders løn indenfor samme fag. Her når de bl.a. frem til, at også her er mænd lønnet højere end kvinder og at den strukturelle lønforskel kan beløbsættes til 22 milliarder svenske kroner pr. år.
Læs rapporterne her:
Samma yrke – olika lön, Lönelotsarna, 2017
76 miljarder – prislappen för den strukturella löneskillnaden, Lönelotsarna, 2017