Kulturminister Mette Bock meddelte mandag d. 20. marts at hun har besluttet at lægge KVINFOs bibliotek ind under Det Kgl. Bibliotek. Det sker med henvisning til ”digitaliseringen”, og at en række andre biblioteker er lagt ind under Det Kgl. Bibliotek. KVINFOs bestyrelse mener, at det er en forkert beslutning, der er truffet på et utilstrækkeligt grundlag, og en beslutning, som bør gøres om.

KVINFOs bibliotek er ikke kun en samling bøger og tidsskrifter. Det er i mindst lige så høj grad de engagerede medarbejdere, som har et dybt og indgående kendskab til den viden, som findes om ligestilling, både i KVINFOs egne samlinger og andre steder i verden. Både materialer og medarbejdere i biblioteket og den viden, de forvalter, er uløseligt forbundet med den anden opgave, som KVINFO løser for Kulturministeriets bevilling, nemlig opgaven at være nationalt videnscenter for ligestilling. Man kan ikke fjerne biblioteksfunktionen uden at svække funktionen som videnscenter for ligestilling, og dermed KVINFOs arbejde for ligestilling i Danmark.

Med Kulturministeriet som fødselshjælper er KVINFO sat i verden med det overordnede formål at arbejde for et mere ligestillet samfund. Hvordan vi samlet set løser den opgave bedst muligt må være det fælles mål, og derfor mener vi, at KVINFOs bibliotek bør blive hos KVINFO.

KVINFOs bestyrelse etablerer nu en arbejdsgruppe som skal sikre et solidt grundlag af fakta og dokumentation, som kan sikre at de videre drøftelser om sagen kan ske på et faktuelt grundlag.

KVINFOs aktiviteter er et væsentligt bidrag til debatten om køn, ligestilling og mangfoldighed, på et vidensbaseret grundlag. Vi arbejder på mange fronter, som gensidigt understøtter hinanden, og vi ser frem til inden for kort tid at byde en ny direktør velkommen, som kan give fornyet kraft og fart til udviklingen af KVINFO, og arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i Danmark.

KVINFOs bestyrelse
22. marts 2017